Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met...
Ben jij ook een heks?

Ben jij ook een heks?

Sinds 1993 werk ik in allerlei functies in het sociale domein. In mijn boek “Gezond verstand in het sociale domein” beschrijf ik 25 jaar ontwikkelingen. Daarbij concludeer ik dat er veel systeemwijzigingen voorbij zijn gekomen, maar dat de zorgvragers en hun...
De omgekeerde modelverordening

De omgekeerde modelverordening

Deze modelverordening die door Stimulansz is ontwikkeld is anders dan anders. De verordening heeft een hoofdstuk per probleem waar een burger tegenaan kan lopen. Verder sluit deze aan bij de omgekeerde toets, onder meer door per hoofdstuk aan te geven wat het doel is...
In gesprek gaan met mantelzorgers

In gesprek gaan met mantelzorgers

Als Wmo consulent is het je taak om in het keukentafelgesprek ook de behoefte aan ondersteuning bij de mantelzorger te inventariseren. Elke mantelzorgsituatie is anders en mensen kunnen verschillende wensen en behoeften hebben om het mantelzorgen vol te houden....
Hoe kom ik aan een hulphond?

Hoe kom ik aan een hulphond?

Valt een hulphond nu onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wmo of de Jeugdwet? Of moet je hiervoor een beroep doen op een particulier fonds? Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke beperkingen (ADL-hond), signaalhonden en...