Petra Veen, auteur op WMO training
Hoe organiseer je maatwerk

Hoe organiseer je maatwerk

Maatwerkoplossingen zijn vaak het antwoord op zorgvragen waarvoor het nu moeilijk blijkt om een passend antwoorde te vinden. Maar, het organiseren van maatwerkoplossingen vraagt ook vaak veel van betrokkenen. Het team Oppakken en Leren van Complexe casuïstiek,...
De worsteling met het begrip ‘eigen kracht’

De worsteling met het begrip ‘eigen kracht’

Sinds de start van de Jeugdwet en de aanpassing van de Wmo in 2015 worstelen gemeenten met het begrip ‘eigen kracht’. Uitgangspunt van de transitie in de zorg is dat inwoners met een hulpvraag niet langer recht hebben op hulp vanuit de gemeente, maar dat het college...
Integrale toegang en meer samenwerking

Integrale toegang en meer samenwerking

De Nationale ombudsman concludeert dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel...
Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn...
Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

In de gemeente Heusden vinden ze het heel belangrijk om te denken vanuit de geest van de wet. Ze focussen zich met name op de uitvoering en samenwerkingen en minder op het opstellen van beleid. Ze hielden zich binnen het sociaal domein eerst weinig bezig met Werk...