Petra Veen, auteur op WMO training
Algemeen gebruik

Algemeen gebruik

Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Op 20 november 2019 heeft de CRvB de...
Dubbelrol bij PGB

Dubbelrol bij PGB

Regelmatig wordt een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op zich neemt. Deze ouder verleent zelf de hulp aan het kind op basis van dat PGB.  In dat geval is de ouder zowel de beheerder als de hulpverlener en heeft...
Gegevensuitwisseling in het Sociale Domein

Gegevensuitwisseling in het Sociale Domein

Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving. Het doel is...