Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

Schrijf een begrijpelijke rapportage over je cliënt

Schrijf een begrijpelijke rapportage over je cliënt

Schrijf een begrijpelijke rapportage over je cliënt. Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om patiënten en cliënten elektronisch toegang te geven tot hun medische gegevens. Dit volgt uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz is de opvolger van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die sinds 1 juli 2017 van kracht is.

Lees meer
Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking blijft – ook na de eerste fase van de coronacrisis – hard nodig. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar beleidssignalement ‘maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen – mensen met een verstandelijke beperking’.

Lees meer
Wat is dat nu eigenlijk, gezond verstand?

Wat is dat nu eigenlijk, gezond verstand?

Wat is dat nu eigenlijk, gezond verstand? Al in het begin van de coronacrisis riep onze premier dat we ons gezond verstand moesten gebruiken. Dat betekende: Niet in drukke winkelcentra rondlopen of met zijn allen naar bos en strand gaan. Waar hij geen rekening mee hield is dat iedereen iets anders verstaat onder gezond verstand.

Lees meer
Algemeen gebruik

Algemeen gebruik

Algmeen gebruik. Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Op 20 november 2019 heeft de CRvB de criteria voor wanneer iets algemeen gebruikelijk is, nader ingevuld.

Lees meer
Dubbelrol bij PGB

Dubbelrol bij PGB

Dubbelrol bij PGB. Regelmatig wordt een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op zich neemt. Deze ouder verleent zelf de hulp aan het kind op basis van dat PGB. In dat geval is de ouder zowel de beheerder als de hulpverlener en heeft hiermee feitelijk een dubbelrol.

Lees meer
Nieuwe Bezems vegen het sociale domein schoon

Nieuwe Bezems vegen het sociale domein schoon

Nieuwe Bezems vegen het sociale domein schoon. Ruim vijf jaar geleden ben ik gestart met de WWZ Academie. Het was eind 2014, op de valreep van de transities in het sociale domein, vlak voor de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Het jaar ervoor had ik klassikaal les gegeven bij verschillende opleidingsinstituten in het sociale domein. Ik werd niet blij van de lesstof, want het was wat mij betreft “old school”. Ik bedacht me dat het anders moest en wel online en met een grotere nadruk op echt gekanteld denken en handelen.  

Lees meer
Gegevensuitwisseling in het Sociale Domein

Gegevensuitwisseling in het Sociale Domein

Gegevensuitwisseling in het Sociale Domein. Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving.

Lees meer
Het online Inspiratievent was een groot succes!

Het online Inspiratievent was een groot succes!

Op het moment dat ik dit schrijf zit ik nog te stuiteren van enthousiasme! Dinsdag 26 mei vond het online Inspiratievent Gezond Verstand in het Sociale Domein plaats. De inspiratie spatte inderdaad van het scherm! Het was een evenement ter gelegenheid van de boekpresentatie van mijn gelijknamige boek.

Lees meer
ZRM voor jongeren en voor huishoudens

ZRM voor jongeren en voor huishoudens

ZRM voor jongeren en voor huishoudens. Ontwikkeling van een ZRM voor jongeren en voor huishoudens.Samen met het Nederlands Jongeren Instituut (NJI), Prakticon en professionals uit het Nederlandse werkveld, heeft de GGD Amsterdam een ZRM voor jongeren (12-18) en voor huishoudens ontwikkeld.

Lees meer
Einde open house aanbesteding

Einde open house aanbesteding

Minister De Jonge van VWS heeft de wens om verbeteringen in de inkoop binnen het sociaal domein door te voeren. Hiervoor is er een wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 geschreven. Het wetsvoorstel beoogt een wijziging van de Jeugdwet...

Lees meer
Wijkteams komen onvoldoende toe aan preventie en vroegsignalering

Wijkteams komen onvoldoende toe aan preventie en vroegsignalering

Wijkteams komen onvoldoende toe aan preventie en vroegsignalering. In vijf jaar tijd heeft Movisie vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Op 28 april is er een rapport verschenen waarin de resultaten van de vierde peiling worden beschreven. De peiling is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met het Ministerie van VWS en andere landelijke kennisinstituten in het sociaal domein: NJi, NCJ, Vilans en Trimbos.

Lees meer
Werken met gezond verstand: Het kan echt anders in de jeugdhulp

Werken met gezond verstand: Het kan echt anders in de jeugdhulp

Werken met gezond verstand: Het kan echt anders in de jeugdhulp. Ik loop al meer dan 25 jaar mee in het veld van zorg en welzijn en daarmee heb ik vele stelselwijzigingen voorbij zien komen. De Wvg, de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de zo’n beetje jaarlijkse veranderingen in regelgeving tussendoor. Deze heb ik allemaal beschreven in mijn boek Gezond Verstand in het Sociale Domein. Mijn conclusie is dat voor de inwoners van Nederland alle stelselwijzigingen weinig verbeteringen hebben gebracht voor de situatie van zorgvragers en mantelzorgers, ook in de jeugdhulp.

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

35 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.