Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

Geldzaken

Geldzaken

Geldzaken. Geld is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Maar wat als je door een ziekte, aandoening, beperking of handicap veel minder inkomen hebt als voorheen. En wat te doen bij meerkosten die je maakt ten gevolge van je ziekte.

Lees meer
Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht

Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht

Wmo voorziening toekennen met terugwerkende kracht. Iemand is wegens lichamelijke beperkingen genoodzaakt om te verhuizen, maar meldt zich pas na deze verhuizing bij de gemeente voor een verhuiskostenvergoeding. Is de gemeente dan verplicht om met terugwerkende kracht een verhuiskostenvergoeding toe te kennen? Deze vraag stond centraal tijdens een opvallende uitspraak van de CRvB van 13 mei 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1099).

Lees meer
Over gezond verstand in de thuiszorg

Over gezond verstand in de thuiszorg

Over gezond verstand in de thuiszorg. Ik las dit artikel met verbazing: Het OMT adviseert geen preventief gebruik van mondkapjes in de thuiszorg. Hoe is dit mogelijk, na alles wat we al hebben ervaren in het voorjaar? En in deze tijd waarin de coronabesmettingen weer oplopen? Hoeveel ouderen zijn er wel niet overleden? En hoeveel zorgverleners zijn er al besmet en overleden?

Lees meer
Hoe organiseer je maatwerk

Hoe organiseer je maatwerk

Maatwerkoplossingen zijn vaak het antwoord op zorgvragen waarvoor het nu moeilijk blijkt om een passend antwoorde te vinden. Maar, het organiseren van maatwerkoplossingen vraagt ook vaak veel van betrokkenen. Het team Oppakken en Leren van Complexe casuïstiek,...

Lees meer
De worsteling met het begrip ‘eigen kracht’

De worsteling met het begrip ‘eigen kracht’

Sinds de start van de Jeugdwet en de aanpassing van de Wmo in 2015 worstelen gemeenten met het begrip ‘eigen kracht’. Uitgangspunt van de transitie in de zorg is dat inwoners met een hulpvraag niet langer recht hebben op hulp vanuit de gemeente, maar dat het college...

Lees meer
Hoe een gemeente een sterke zelfredzame vrouw kwetsbaar heeft gemaakt

Hoe een gemeente een sterke zelfredzame vrouw kwetsbaar heeft gemaakt

Hoe een gemeente een sterke zelfredzame vrouw kwetsbaar heeft gemaakt. Heb jij dat weleens meegemaakt, dat je tegen een muur van bureaucratie oploopt en je er door onwil van de ambtenaar maar niet doorheen komt? Dat is Marieke overkomen en door deze Kafkaiaanse situatie belandt ze van een zelfredzame positie in een situatie van kwetsbaarheid waar ze voorlopig niet uit zal komen.

Lees meer
Integrale toegang en meer samenwerking

Integrale toegang en meer samenwerking

Integrale toegang en meer samenwerking. De Nationale ombudsman concludeert dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel mis bij de toegang tot zorg.

Lees meer
Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein

Samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein. Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rond privacy. Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn één. Voor hen is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we morgen al inzetten.

Lees meer
Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

Denken vanuit de bedoeling en de inwoner

Denken vanuit de bedoeling en de inwoner. In de gemeente Heusden vinden ze het heel belangrijk om te denken vanuit de geest van de wet. Ze focussen zich met name op de uitvoering en samenwerkingen en minder op het opstellen van beleid. Ze hielden zich binnen het sociaal domein eerst weinig bezig met Werk & Inkomen, maar dat doen ze sinds het afgelopen jaar steeds meer.

Lees meer
Trainingsprogramma als preventieve voorziening

Trainingsprogramma als preventieve voorziening

Trainingsprogramma als preventieve voorziening. Een adequaat aanbod van preventieve voorzieningen draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners en voorkomt daarmee dat individuele maatwerkvoorzieningen nodig zijn. Een trainingsprogramma lijkt mij een prima preventieve voorziening die gemeenten nu al kunnen aanbieden aan hun inwoners. Maar is in de huidige Wmo 2015 het deelnemen aan een dergelijk programma afdwingbaar? Volgens Christel Califano van Schulinck niet.

Lees meer
Regels belemmeren de idealistische Jeugdprofessional

Regels belemmeren de idealistische Jeugdprofessional

Regels belemmeren de idealistische Jeugdprofessional. Onderzoeker Marion Herben, die zelf een achtergrond in de jeugdhulp heeft, verdedigt eind september haar promotieonderzoek naar effectieve interventies in de jeugdhulp. Aan de Universiteit voor Humanistiek schreef ze haar proefschrift ‘Effectief Verbinden’, waarvoor ze tweeduizend jongeren en gezinnen onder de loep nam.

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

35 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.