IJslandse preventiemodel

De IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa.

Lees meer

Het nieuwe jaar in met onopgeloste problemen in de jeugdhulp

Wel nemen we altijd nog wat gedoe mee van het afgelopen jaar. Zoals de financiële tekorten in het sociale domein, vooral op de jeugdhulp. Hugo de Jonge heeft beloofd dat hij in februari komt met een onderzoeksrapport waarom de tekorten op de jeugdhulp zo zijn opgelopen. Maar eh …. die waren er toch ook al voor de decentralisaties, dus voor 2015?

Lees meer

Veranderingen in wet en regelgeving langdurige zorg

Zo op de valreep voor het nieuwe jaar is het handig een overzicht te hebben van veranderingen die er in wet- en regelgeving van de langdurige zijn voor het komende jaar. In de Wmo is veruit de grootste verandering, de invoering van het abonnementstarief van maximaal 17,50 per 4 weken.

In 2019 wordt door het wijzigen van het uitvoeringsbesluit Wmo het abonnementstarief ingevoerd voor maatwerkvoorzieningen of PGB’s.

Lees meer

De Kracht van kunst

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag.

Lees meer

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 Nov) beschikbaar komen.

Lees meer

Mediation in het Sociale Domein

Veel gemeenten zetten mediation of pre-mediation in als inwoners tegen een besluit of beschikking in het geweer (willen) komen. Sommige gemeenten noemen het een ‘informele aanpak’. Het doel is hetzelfde: proberen er samen uit te komen zonder (juridische) procedures.

Lees meer

Waar komt het woord mantelzorg vandaan?

Op of rond 10 november is overal in Nederland de Dag van de Mantelzorg gevierd. Deze dag is bedoeld om alle mantelzorgers te bedanken die zich het hele jaar inzetten voor hun familie, buren, vrienden en anderen. Veel gemeenten doen dit in de vorm van een...

Lees meer

Uitspraak van de CrvB over Hantering Protocol Dyslexie

Professionals worstelen vaak met wat wel en niet vergoed moet worden in het kader van de Wmo en/of de Jeugdwet. Uitspraken van Rechtbanken in procedures van beroep en hoger beroep kunnen helpend zijn bij het maken van afwegingen en motivering om een bepaalde individuele voorziening wel of niet toe te kennen. Uitspraken van Rechtbanken worden nog weleens verworpen door uitspraken van de Centrale Raad. Ook bij deze uitspraak is dat het geval. Het gaat hierbij over een vraag voor dyslexiebehandeling in het kader van de Jeugdwet.

Lees meer

Reflectietool voor gezinnen met kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met Vilans een reflectietool “ruimte geeft vaart” ontwikkelt voor integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg voor kinderen met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening zo goed mogelijk te organiseren rondom de behoeften van kind en gezin.

Lees meer

Resultaatgericht indiceren mag dat?

Resultaatgericht indiceren mag dat? Bij een resultaatgerichte indicatie wordt geen indicatie in uren afgegeven, maar ontvangt de cliënt een indicatie in resultaatgebieden, bijvoorbeeld dat de cliënt recht heeft op ‘een schoon en leefbaar huis’.

Lees meer

Preventie van Eenzaamheid

Eenzaamheid kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsproblemen. Voorkomen dat mensen vereenzamen, en tijdig signaleren, is belangrijk. Hoe kunnen professionals, vrijwilligers en inwoners elkaar daarbij helpen? In de publicatie ‘Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid’ heeft Movisie op een rij gezet wat er bekend is over de preventie van eenzaamheid en welke veelbelovende manieren er zijn om aan preventie van eenzaamheid te werken.

Lees meer

Weggever

E-book
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws en informatie over sociaal domein toe te sturen.

Archief