Waar komt het woord mantelzorg vandaan?

Op of rond 10 november is overal in Nederland de Dag van de Mantelzorg gevierd. Deze dag is bedoeld om alle mantelzorgers te bedanken die zich het hele jaar inzetten voor hun familie, buren, vrienden en anderen. Veel gemeenten doen dit in de vorm van een...

Lees meer

Uitspraak van de CrvB over Hantering Protocol Dyslexie

Professionals worstelen vaak met wat wel en niet vergoed moet worden in het kader van de Wmo en/of de Jeugdwet. Uitspraken van Rechtbanken in procedures van beroep en hoger beroep kunnen helpend zijn bij het maken van afwegingen en motivering om een bepaalde individuele voorziening wel of niet toe te kennen. Uitspraken van Rechtbanken worden nog weleens verworpen door uitspraken van de Centrale Raad. Ook bij deze uitspraak is dat het geval. Het gaat hierbij over een vraag voor dyslexiebehandeling in het kader van de Jeugdwet.

Lees meer

Reflectietool voor gezinnen met kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met Vilans een reflectietool “ruimte geeft vaart” ontwikkelt voor integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg voor kinderen met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening zo goed mogelijk te organiseren rondom de behoeften van kind en gezin.

Lees meer

Resultaatgericht indiceren mag dat?

Resultaatgericht indiceren mag dat? Bij een resultaatgerichte indicatie wordt geen indicatie in uren afgegeven, maar ontvangt de cliënt een indicatie in resultaatgebieden, bijvoorbeeld dat de cliënt recht heeft op ‘een schoon en leefbaar huis’.

Lees meer

Preventie van Eenzaamheid

Eenzaamheid kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsproblemen. Voorkomen dat mensen vereenzamen, en tijdig signaleren, is belangrijk. Hoe kunnen professionals, vrijwilligers en inwoners elkaar daarbij helpen? In de publicatie ‘Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid’ heeft Movisie op een rij gezet wat er bekend is over de preventie van eenzaamheid en welke veelbelovende manieren er zijn om aan preventie van eenzaamheid te werken.

Lees meer

Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo

Onbureaucratisch werken in het sociaal domein   Met de decentralisaties in het sociaal domein kwam er meer uitvoeringsruimte voor gemeenten. Sommige gemeenten hebben hun toegangsproces al met minimale regeldruk georganiseerd. Anderen zijn nog op zoek naar...

Lees meer

Zorg moet altijd familiezorg zijn

Jonge mantelzorgers, “brusjes”, worden ook wel glazen kinderen genoemd. Men kijkt als het ware door hen heen want iedereen vraagt hoe het met het zieke of gehandicapte broertje of zusje gaat.

Lees meer

Eerste speeddate middag WWZ Academie een succes!

Op donderdag 6 september vond de eerste speeddate middag van de WWZ Academie plaats. Tijdens deze middag, nodigden we cursisten en alumni uit om kennis te maken met verschillende detacheringsbureaus die wij op de dag hadden uitgenodigd. Dit was de eerste keer dat de...

Lees meer

Weggever

E-book
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws en informatie over sociaal domein toe te sturen.

Archief