Het laatste nieuws

 

Het coronavirus in het sociaal domein: Mantelkring

Het coronavirus in het sociaal domein: Mantelkring

Onlangs spraken wij met Harold Reinders. Harold werkt bij Mantelkring – een initiatief dat mantelzorgers ondersteunt door middel van een door coaches begeleid activiteitenaanbod. Op die manier verbindt Mantelkring mantelzorgers, voert gesprekken en helpt hen te...

Lees meer
Verbeteringen samenwerking jeugdstelsel

Verbeteringen samenwerking jeugdstelsel

Verbeteringen samenwerking jeugdstelsel. De ministers De Jonge en Dekker stuurden op 20 maart 2020 een brief met voorstellen om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren.Betere Regionale samenwerking is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken beter te borgen. Niet om de decentralisatie van de jeugdzorg terug te draaien, maar om samen bij te sturen en af te maken wat we begonnen zijn.

Lees meer
Thuis zitten door corona en toch nog aan de slag?

Thuis zitten door corona en toch nog aan de slag?

In de afgelopen week is ons leven drastisch veranderd. Zo werken velen van ons thuis en gaan we beperkt naar buiten. Ook is ons sociale leven anders geworden. Echter zijn er heel veel mensen in onze samenleving die nog steeds wat extra hulp nodig hebben in hun dagelijks leven.

Lees meer
Comfortabel en veilig thuis blijven wonen

Comfortabel en veilig thuis blijven wonen

Comfortabel en veilig thuis blijven wonen

Het stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt verschillende leningen aan op woningen toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld de “Blijverslening” of de “Verzilverlening”. Hiermee kunnen mensen bijvoorbeeld een slaapkamer en een badkamer op de begane grond realiseren.

Lees meer
Vroegsignalering van schulden

Vroegsignalering van schulden

Vroegsignalering van schulden. Bevordering vroegsignalering door gemeenten. Het kabinet wil dat mensen die in de (problematische) schulden dreigen te raken eerder hulp krijgen van de gemeente. Betalingsachterstanden op de vaste lasten mogen straks zonder toestemming van de klant aan de gemeenten worden doorgegeven.

Lees meer
Blijf in beweging, blijf fietsen

Blijf in beweging, blijf fietsen

Blijf in beweging, blijf fietsen.
Sporten en bewegen helpt om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Het helpt om een goede conditie te behouden en je lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat mensen langer de activiteiten kunnen blijven doen die men graag doet. Eén van de manieren om te blijven bewegen is zo lang mogelijk blijven fietsen.

Lees meer
De Centra voor Jeugd en Gezin: Zorg op Maat

De Centra voor Jeugd en Gezin: Zorg op Maat

Gemeenten hielden zich al voor de transities van 2015 bezig met lichte opvoed- en opgroeihulp. De toenmalige minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet had bedacht dat iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moest hebben. Gemeenten kregen geoormerkt geld waarover ze verantwoording moesten afleggen en aantonen dat ze echt een of meerdere CJG’s hadden ingericht.

Lees meer
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert per 1 januari 2021

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert per 1 januari 2021

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet veranderd per 1 januari 2021. De oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, is vanaf 2021 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. De Tweede Kamer heeft op 28 januari ingestemd met deze wijzing van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Lees meer
Respijtzorg kan beter

Respijtzorg kan beter

Respijtzorg kan beter.
Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een onmisbare rol voor de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Om de zorg goed vol te kunnen houden is het belangrijk dat mantelzorgers de zorg durven delen zodat zij tijdelijk even op adem kunnen komen

Lees meer
Zou de zorg nu echt ontregeld gaan worden?

Zou de zorg nu echt ontregeld gaan worden?

Zou de zorg nu echt ontregeld gaan worden? In mijn boek Gezond Verstand in het Sociale Domein is de rode draad dat het maar niet opschiet in de zorg. Vanaf 1993, sinds ik in het sociale domein werk, zijn zorgvragers en hun mantelzorgers nog steeds dolende in het woud van voorzieningen. 

Lees meer
Ontwikkelpunten voor Sociale wijkteams

Ontwikkelpunten voor Sociale wijkteams

Ontwikkelpunten voor Sociale wijkteams. Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. In de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren gebracht.

Lees meer
Landelijk normenkader hulpmiddelen

Landelijk normenkader hulpmiddelen

Landelijk normenkader hulpmiddelen. Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft hier actie op ondernomen en er is nu een breed gedragen normenkader opgesteld. Er hebben meer dan 50 partijen meegewerkt aan de totstandkoming van het actieplan en het normenkader; van gemeenten, zorgverzekeraars tot aan ergotherapeuten en uiteraard ook cliënten.Op basis van deze normen worden door cliënten ervaren drempels in de uitvoeringspraktijk verminderd en de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen voor cliënten merkbaar verbeterd. De volgende punten staan in dit normenkader:

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

35 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.