Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden

Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden

Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden. Een deel van de kwetsbare ouderen die thuis wil blijven wonen, loopt tegen hardnekkige problemen in de zorg aan. Ze krijgen niet de passende zorg die ze nodig hebben waardoor de problemen kunnen verergeren, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoe groot deze groep precies is, is niet bekend.

Lees meer
Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer

Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer

Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer. Er komt een nieuwe Omgevingswet. Nog niet helemaal duidelijk is wanneer de invoeringsdatum is. De geplande invoeringsdatum was 1 januari 2022. Het is nog niet helemaal duidelijk of deze datum haalbaar is. De nieuwe omgevingswet heeft gevolgen voor het vergunningsvrij bouwen van mantelzorgwoningen.Mantelzorg.nl -de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers- is bang dat gemeenten vergunningsvrije mantelzorgwoningen zullen beperken als de wet eenmaal is ingevoerd. Gemeenten krijgen dan namelijk meer vrijheid om zelf regels op te stellen voor mantelzorgwoningen.

Lees meer
Nieuwe streep door resultaatgerichte ondersteuning

Nieuwe streep door resultaatgerichte ondersteuning

Nieuwe streep door resultaatgerichte ondersteuning. Na huishoudelijke hulp moet ook individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uren worden toegekend en niet op basis van ‘resultaat’. Dat bepaalde de rechter eind mei in een uitspraak die opnieuw gemeenten voor vragen stelt.

Lees meer
Wanneer wel of niet een pgb voor ondersteuning uit het netwerk?

Wanneer wel of niet een pgb voor ondersteuning uit het netwerk?

Wanneer wel of niet een pgb voor ondersteuning uit het netwerk? De afgelopen week heb ik de eer gehad om te mogen meelezen met het nieuwe boek van Sandra Jacobs: O dus dat is Wmo! deel 2. Dit boek gaat over haar ervaringen met indicatiestelling voor en tijdens de coronaperiode, toen ze voor een groot deel online en telefonisch vanuit huis moest werken. Het boek is net zo lezenswaardig als het vorig boek, met humor en een kwinkslag, objectief en met compassie geschreven, zoals situaties zich feitelijk voordoen en hoe zij daar dan mee omgaat. Opnieuw een aanrader!Naar aanleiding daarvan kwamen we op de discussie: Wanneer verleen je nu wel of niet een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning door het netwerk? Meer precies: Wanneer verleen je wel of niet een pgb aan ouders of kinderen van oudere ouders? Waar ligt de grens tussen gebruikelijke zorg en mantelzorg?

Lees meer
Slachtoffer van Letselschade kan terecht bij verzekering

Slachtoffer van Letselschade kan terecht bij verzekering

Slachtoffer van Letselschade kan terecht bij verzekering. Verzekeraars verwijzen slachtoffers met letselschade soms ‘dwingend’ door naar gemeenten. Minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) weet dat dit gebeurt, maar dit is volgens hem ‘niet in overeenstemming met het recht’. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de kosten te verhalen op de verzekeraar als die had kunnen vergoeden.

Lees meer
Inkomenstoets in de Jeugdwet mag niet

Inkomenstoets in de Jeugdwet mag niet

Inkomenstoets in de Jeugdwet mag niet . Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB) gevonnist in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht.

Lees meer
De jeugdhulp staat op klappen

De jeugdhulp staat op klappen

De jeugdhulp staat op klappen. De Jeugdbescherming staat op klappen.” “De jeugdhulpverleners lopen weg.” “Er is een tekort aan jeugdconsulenten”. “Gemeenten komen de helft tekort op hun budget voor jeugdhulp”. Zomaar wat koppen in de media die ik regelmatig tegenkom. Behoorlijk alarmerend, vind je niet? Dit betekent dat kinderen en hun ouders geen of onvoldoende hulp krijgen terwijl er grote problemen zijn in het gezin.

Lees meer
Onvrijwillige zorg voorkomen

Onvrijwillige zorg voorkomen

Onvrijwillige zorg voorkomen. Op 1 januari 2020 ging de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Anders dan voorganger Wet Bopz is de Wzd niet alleen accommodatie gebonden maar cliëntvolgend: de Wzd geldt daar waar de cliënt verblijft en mogelijk onvrijwillige zorg krijgt. Dus ook thuis en op de dagbesteding.

Lees meer
Buiten de lijntjes kleuren

Buiten de lijntjes kleuren

Buiten de lijntjes kleuren. Jet Bussemaker heeft een boek geschreven “het ministerie van verbeelding”. In dit boek blikt ze terug op de periode dat zij staatssecretaris en minister was. Ze barstte van de idealen toen ze de politiek in ging. Maar het bleek lastig om die idealen ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.In een video, die te zien is via deze link vertelt ze over haar ervaringen en over haar ideeën over hoe het anders kan. Een voorbeeld van wat anders zou kunnen en moeten, is volgens Bussemakers de hoeveelheden protocollen en regels. ‘De protocollen en richtlijnen die bedoeld waren als hulpmiddel, lijken steeds meer een doel op zich te worden waardoor we de mens achter de cliënt een beetje uit het oog verloren zijn. We moeten terug naar de vraag: waar deden we dit voor? Niet omdat patiënten, burgers en cliënten de protocollen van de overheid moeten volgen, maar omdat we goede zorg willen bieden.’

Lees meer
Geef jeugd meer tijd en ruimte om op te groeien

Geef jeugd meer tijd en ruimte om op te groeien

Geef jeugd meer tijd en ruimte om op te groeien. Voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren zijn collectieve veerkracht, grip op het eigen leven en meedoen doorslaggevend. Die factoren zijn belangrijker dan goede schoolprestaties en maatschappelijk succes. Het is tijd voor een andere benadering, stellen Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Marloes Kleinjan van het Trimbos-instituut in een gezamenlijk essay.

Lees meer
Actieplan hulpmiddelen

Actieplan hulpmiddelen

Actieplan hulpmiddelen. Minister De Jonge stuurt een brief met de stand van zaken bij het actieplan hulpmiddelen. Doel van het actieplan is de verstrekking en reparatie van hulpmiddelen te verbeteren. Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, helpen mensen met een beperking optimaal te functioneren in de maatschappij.

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

30 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.