Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

Jeugdhulp ook voor ouders

Jeugdhulp ook voor ouders

Jeugdhulp ook voor ouders. Welke gemeente moet de Jeugdhulp betalen?Dit is nog regelmatig een discussie punt. De vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp wordt aan de hand van het woonplaatsbeginsel beantwoord. Als gemeenten hier anders tegen aan kijken, kunnen zij naar de geschillencommissie Sociaal Domein. Zij geven dan een advies waar gemeenten zich aan moeten houden.

Lees meer
Dansen op recept

Dansen op recept

Dansen op recept. Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt vanaf 1 januari 2022 danslessen voor mensen met Parkinson. De danslessen van Dans op Recept zijn bewezen effectief voor de mentale en fysieke gesteldheid van deze doelgroep. De danslessen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen AV Extra en AV Optimaal.

Lees meer
Buurtcirkels vergroten de zelfredzaamheid

Buurtcirkels vergroten de zelfredzaamheid

Buurtcirkels vergroten de zelfredzaamheid. Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen die met elkaar in de wijk wonen en elkaar ondersteunen en inspireren. Het vergroot de zelfredzaamheid en is geschikt voor iedereen met een ondersteuningsvraag. Ook mensen met een beperking zitten in Buurtcirkel. Zo ontdekken zij onder andere dat je ook hulp aan buurtbewoners kunt vragen.

Lees meer
Tegemoetkoming voor gebruik eigen auto

Tegemoetkoming voor gebruik eigen auto

Tegemoetkoming voor gebruik eigen auto. Regelmatig verwijderen gemeentes een tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto uit hun beleid. Maar het verwijderen van deze bepalingen, beëindigt de compensatieplicht niet. Rechtbank Limburg bevestigde dit afgelopen juli nog. Ook als de cliënt het vervoer zelf door de inzet van zijn eigen auto kan regelen, kan er een compensatieplicht bestaan

Lees meer
Methode Krachtwerk

Methode Krachtwerk

Methode Krachtwerk. Krachtwerk is een krachtgerichte basismethodiek om mensen die tijdelijk of langdurig de greep op hun bestaan kwijt zijn, te ondersteunen in hun herstel, zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Uitgangspunt is dat mensen bij narigheden en tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en de draad van hun leven weer op te pakken.

Lees meer
Grip op herstel na een periode van verward gedrag

Grip op herstel na een periode van verward gedrag

Grip op herstel na een periode van verward gedrag. Om na een periode van verwardheid je weg te vinden in de samenleving, dat is een hele uitdaging. Het onderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ wil bevorderen dat deze groep resultaatgerichte zorg en ondersteuning krijgt.

Lees meer
Gemeentelijk toezicht op kwaliteit van de PGB – zorgaanbieders

Gemeentelijk toezicht op kwaliteit van de PGB – zorgaanbieders

Vanuit de Wmo 2015 is het de taak van de gemeente om de optie tot Pgb te faciliteren. Vervolgens is het de taak van de gemeente om de kwaliteit van zorg te coördineren en te handhaven. Een recente casus laat zien dat de indirecte relatie tussen de gemeente en zorgaanbieder het ingewikkeld maakt om kwaliteitseisen te handhaven

Lees meer
Innovatieve dagbesteding

Innovatieve dagbesteding

Innovatieve dagbesteding. De oudere van toen’ is niet meer ‘de oudere van nu’. De ‘oudere van nu’ wil immers graag, onder eigen regie, middenin het leven blijven staan. In Haarlem en omstreken hebben ze daarom voor kwetsbare ouderen met een vorm van dementie, een niet aangeboren hersenletsel, parkinson of ouderen die om andere redenen moeilijker contact maken een nieuwe vorm van dagbesteding in de markt gezet.

Lees meer
Verbeteragenda hulpmiddelen

Verbeteragenda hulpmiddelen

Verbeteragenda hulpmiddelen. Om de toegang tot en levering van (Wmo-)hulpmiddelen merkbaar te verbeteren, richtte het ministerie van VWS een landelijk actieteam op. In de periode november 2019 tot en met januari 2020 is een normenkader en een actieplan hulpmiddelen vastgesteld.

Lees meer
Zo werkt het Sociaal Domein

Zo werkt het Sociaal Domein

Zo werkt het Sociaal Domein. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet redden. In dit zogeheten ‘sociaal domein’ komen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en ondersteuning van werk en inkomen bij elkaar. Wat verstaan we onder sociaal domein, welke doelen heeft de overheid hiermee en hoe werkt dat uit voor burgers en gemeenten? Een nieuw boek moet helder antwoord geven op deze vragen.

Lees meer
Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden

Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden

Kwetsbare oudere kan moeilijk hulp vinden. Een deel van de kwetsbare ouderen die thuis wil blijven wonen, loopt tegen hardnekkige problemen in de zorg aan. Ze krijgen niet de passende zorg die ze nodig hebben waardoor de problemen kunnen verergeren, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoe groot deze groep precies is, is niet bekend.

Lees meer
Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer

Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer

Mantelzorgwoning geen landelijke regels meer. Er komt een nieuwe Omgevingswet. Nog niet helemaal duidelijk is wanneer de invoeringsdatum is. De geplande invoeringsdatum was 1 januari 2022. Het is nog niet helemaal duidelijk of deze datum haalbaar is. De nieuwe omgevingswet heeft gevolgen voor het vergunningsvrij bouwen van mantelzorgwoningen.Mantelzorg.nl -de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers- is bang dat gemeenten vergunningsvrije mantelzorgwoningen zullen beperken als de wet eenmaal is ingevoerd. Gemeenten krijgen dan namelijk meer vrijheid om zelf regels op te stellen voor mantelzorgwoningen.

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

30 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.