Het laatste nieuws

 

Sint Maarten – Mantelzorg

Sint Maarten – Mantelzorg

Op 11 november vierden we in de meeste delen van Nederland Sint Maarten. Kinderen gingen langs huizen met lampionnen en zingen liederen. In dit blog vertellen we het verhaal van Sint Maarten en hoe zijn dat overeenkomt met het verhaal van veel mantelzorgers. Sint...

Lees meer
Vermindering administratieve taken voor mantelzorgers

Vermindering administratieve taken voor mantelzorgers

Vermindering administratieve taken voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn op dit moment 17 procent van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week! In de schrapkaart over mantelzorg die minister Hugo de Jonge van VWS onlangs in ontvangst nam, staan acties om deze regeldruk te verlagen. Waaronder 9 regels die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

Lees meer
Dwang in de Zorg

Dwang in de Zorg

Dwang in de Zorg.
De BOPZ, de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang hoe zit het daar nu mee?
Op dit moment is het alleen mogelijk om dwangzorg te geven in een instelling. Daarvoor is de Bopz. (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In de Wet Bopz staan de rechten van cliënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of een verpleeghuis voor dementerende ouderen.

Lees meer
Omdenken vanuit eigen kracht ja dat kan!

Omdenken vanuit eigen kracht ja dat kan!

Sandra M.E. Jacobs heeft speciaal voor jullie de gastblog “Omdenken” geschreven, over een man die vanuit zijn eigen kracht naar oplossingen zoekt voor belemmeringen die hij in zijn leven tegenkomt. Lees hier deze blog met wederom een mooi verhaal.

Lees meer
JIMs in jeugdhulp veelbelovend

JIMs in jeugdhulp veelbelovend

JIMs in jeugdhulp veelbelovend. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Jongeren kiezen zelf een mentor uit hun omgeving, bijvoorbeeld een oom, tante, vriend of buurman. Deze mentor is hun vertrouwenspersoon en komt op voor de belangen van de jongere. Daarnaast is de JIM een samenwerkingspartner voor ouders en hulpverlening.

Lees meer
Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen. Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor het gemeentefonds.

Lees meer
Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven

Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven

Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven. De beeldbrief komt voort uit de motie ‘Heldere communicatie’ die de gemeenteraad vorig jaar september unaniem aannam. De gemeente kent al langer het programma ‘Heldere Taal’. Hiermee traint zij haar medewerkers om zoveel mogelijk in korte actieve zinnen met eenvoudige woorden te schrijven

Lees meer
Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte

Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte

Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte. Dementie wordt al lange tijd vooral gezien als een hersenziekte, waar op den duur effectieve medicatie verandering in moet brengen. De laatste jaren is er een verschuiving zichtbaar en ontstaat er een bredere blik met meer ruimte dan voor de ziekte alleen.

Lees meer
Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan

Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan

Hier moest ik aan denken, aan de titel van een boek van Louis Couperus. Heel toepasselijk voor de situatie van onze buren in de haven. Ze houden heel erg van hun zeilboot en kunnen die maar moeilijk loslaten. Maar het gaat echt niet meer.

Lees meer
Stress-sensitief werken

Stress-sensitief werken

Stress-sensitief werken. Langdurige stress kan een flinke wissel trekken op het functioneren van cliënten. Stress-sensitief werken kan een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening. ‘Deze cliënten weten wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar het lukt ze gewoon niet.’

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

35 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.