Waarom lukt het sommige mensen niet om aan het werk te komen?

Een week geleden belde een cursiste ons wanhopig op omdat het haar maar niet lukt om aan een baan te komen. We zijn gaan onderzoeken waarom het haar niet lukt. We hebben juist steeds meer cursisten, ook met werkervaring vanuit b.v. banken, die aan de slag gaan bij gemeenten of detacheringsbureaus. Lees verder wat de redenen zijn waarom zij niet werd uitgenodigd.

Lees meer

De Wet Zorg en Dwang wordt aangepast.

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Lees meer

Projecten koplopers cliëntondersteuning verlengd

In de Wmo 2015 is gratis onafhankelijke cliëntondersteuning over alle leefdomeinen heen wettelijk verankerd. Gemeenten beschikken sindsdien over de (voorheen via het Rijk verstrekte) middelen om cliëntondersteuning in te kopen en in te richten aansluitend bij hun lokaal beleid.
Onafhankelijke cliëntondersteuning is ook in de Wlz verankerd. Vanaf het moment dat mensen een Wlz-indicatie hebben verkregen, ontstaat recht op een onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuner.

Lees meer

Verrassing? Upcoding maakt jeugdhulp duurder

Een aantal jaren geleden, nog voor 2015, werkte ik bij een kleinere gemeente in Noord-Holland als beleidsadviseur jeugdbeleid. De gemeente was op dat moment nog zo klein dat we veel mensen persoonlijk kenden. Zo ook de burgemeester, hij had persoonlijk contact met een gezin met problemen. Vader woonde alleen met zijn twee zoons in de puberleeftijd. Moeder was uit beeld geraakt. De vader hield er niet al te strenge normen en waarden op na. Zo ging hij nogal eens met de jongens “proletarisch winkelen” zoals de burgemeester dat noemde.

Lees meer

Regels zijn ondersteunend en niet leidend

Regels zijn ondersteunend en niet leidend, ik heb het daar zo vaak over met mensen en iedereen is het met me eens. Hoe komt het dan toch dat er alleen maar regels bij komen? Vorige week had ik een gesprek met een accountmanager van het EVC centrum. Een bijzonder inspirerend gesprek mag ik wel zeggen.

Lees meer

Resultaatgericht indiceren blijft mogelijk

Resultaatgericht indiceren blijft mogelijk.
Er is de laatste tijd een aantal uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep waarbij vastgesteld is dat de rechtszekerheid bij het resultaatgericht indiceren niet goed geregeld is.

Lees meer

Onkosten vergoeding Sociaal Netwerk

Onkosten vergoeding Sociaal Netwerk, per 1 mei 2019 kan de SVB een symbolisch bedrag per maand of een tegemoetkoming voor onkosten uitbetalen aan personen die hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen aan een pgb-houder.

Lees meer

Nieuw woonplaatsbeginsel vanaf 1-1-2021

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg van en aan jeugdigen bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. Om de verantwoordelijke gemeente voor deze hulp aan jeugdigen te bepalen, is het woonplaatsbeginsel opgesteld en beschreven in de Jeugdwet.

Lees meer

Weggever

E-book
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws en informatie over sociaal domein toe te sturen.

Archief