Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

Einde ingewikkelde aanbestedingen

Einde ingewikkelde aanbestedingen

Einde ingewikkelde aanbestedingen. Ingewikkelde aanbestedingsprocedures in de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn binnenkort mogelijk verleden tijd. De ministerraad is onlangs akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om aanbestedingsprocedures eenvoudiger in te richten. Dit meldt Rijksoverheid.

Lees meer
Uitspraak CRvB: gebruikelijke hulp en begeleiding

Uitspraak CRvB: gebruikelijke hulp en begeleiding

Gebruikelijke hulp en begeleiding. Uitspraak CRvBOp 14 april 2021 heeft De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan over gebruikelijke hulp van huisgenoten op het gebied van begeleiding.Hierbij ging het om een echtgenote die als gevolg van hersenletsel iemand nodig had om haar erop te wijzen dat ze bepaalde taken moest oppakken. Zij hoeft niet aangestuurd te worden; het gaat om herinneren. In de AWBZ had ze hiervoor een PGB ontvangen.

Lees meer
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorzieningen in het sociaal domein. Goede informatievoorziening over de resultaten binnen het sociaal domein is noodzakelijk om de transformatie te laten slagen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS hebben hiervoor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ontwikkeld.

Lees meer
Sociale netwerken van ouders

Sociale netwerken van ouders

Sociale netwerken van ouders. Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Mensen uit het netwerk van ouders kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door het geven van advies en praktische of emotionele steun.

Lees meer
Zal er ooit iets veranderen in het sociale domein?

Zal er ooit iets veranderen in het sociale domein?

Zal er ooit iets veranderen in het sociale domein? We merken dat het lastig is voor gemeentelijke consulenten om na 20 a 30 jaar op dezelfde manier werken de broodnodige cultuuromslag te maken. Ook hun leidinggevenden weten niet goed hoe het anders moet. Alle gemeenten hebben keurig netjes in hun meerjarige beleidsplannen sociaal domein opgeschreven dat er meer een beroep moet worden gedaan op eigen kracht, sociaal netwerk en algemene voorzieningen alvorens een individuele maatwerkvoorziening te indiceren.

Lees meer
Langer thuis wonen

Langer thuis wonen

Langer thuis wonen. Mensen wonen steeds langer thuis, ook wanneer zij wat hulp en ondersteuning bij het zelfstandig wonen nodig hebben. Woonvormen die een zekere mate van beschutting en bescherming bieden zijn daarom hard nodig.

Lees meer
De feiten en cijfers over mantelzorgers

De feiten en cijfers over mantelzorgers

De feiten en cijfers over mantelzorgers. ‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp.’ (bron SCP)

Lees meer
Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal

Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal

Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal. Tijdens deze coronacrisis schittert de hulpbereidheid door aanwezigheid. Een stortvloed aan initiatieven zet zich in om tegemoet te komen aan de noden in de samenleving. Daarbij blijkt het aanbod de vraag ruimschoots te overstijgen. Er is een overaanbod aan vrijwilligers dat als buddy, oppasser of boodschappenbrenger aan de slag wil.

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

30 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.