Nieuws - WMO training

Het laatste nieuws

 

De mantelzorgwoning

De mantelzorgwoning

e mantelzorgwoning. Wat is een mantelzorgwoning?Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die verzorging nodig heeft. Maar de mantelzorger kan ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die verzorging nodig heeft in het bijbehorende huis.

Lees meer
Wil jij ook het verschil maken in het sociale domein?

Wil jij ook het verschil maken in het sociale domein?

Wil jij ook het verschil maken in het sociale domein? Nederland, en eigenlijk de hele wereld, is redeloos, reddeloos en radeloos net als in 1672 toen de Republiek der Nederlanden in de strijd ging met de Prins van Oranje (ja ik houd van geschiedenis!). Deze situatie is terug te zien in de monumentale film Michiel De Ruijter van 2015.

Lees meer
De menselijke maat

De menselijke maat

De menselijke maat. Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarig en lerende wijkaanpak?

Lees meer
Wat is het pettenvraagstuk?

Wat is het pettenvraagstuk?

Wat is het pettenvraagstuk? Sinds de decentralisaties van overheidstaken vervullen medewerkers in het sociaal domein vaak meerdere taken. Bij elke “pet” kan een ander juridisch kader passen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Lees meer
Toolkit Sociaal Domein

Toolkit Sociaal Domein

Toolkit Sociaal Domein. Als uitvoerder in het Sociaal domein is het niet eenvoudig om in elke casus de juiste weg te vinden. Soms kun je het gevoel hebben dat je je bevindt in een wirwar van wegen en ongebaande paden en de nodige hordes over moet. Hiervoor ontwikkelde A&O een toolkit met praktische tips en trucs.

Lees meer
Wijkteams en praktijkondersteuners in de Jeugdzorg

Wijkteams en praktijkondersteuners in de Jeugdzorg

Wijkteams en praktijkondersteuners in de Jeugdzorg. De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg’ van het Centraal Planbureau

Lees meer
Hardheidclausules ten behoeve van maatwerk

Hardheidclausules ten behoeve van maatwerk

Hardheidclausules ten behoeve van maatwerk. Mensen in multiprobleemsituaties kunnen zo klem komen te zitten tussen regels van verschillende instanties dat er geen weg omhoog lijkt te zijn. Hun bestaanszekerheid brokkelt af. De situatie is vaak zo complex dat ook de hulpverleners vastlopen.

Lees meer
Gemeenten zijn geen Sinterklaas

Gemeenten zijn geen Sinterklaas

Gemeenten zijn geen Sinterklaas. Heb je Sinterklaas gevierd afgelopen weekend? En was het leuk, met je gezin of met anderen?
Intussen las ik in Binnenlands Bestuur: “De Wet maatschappelijke ondersteuning moet op de schop”. Ik schrok en dacht bij mezelf: “Niet toch weer een stelselwijziging?”. Want we weten inmiddels dat de doelgroepen in het sociale domein zich niet geholpen voelen met stelselwijzigingen.

Lees meer
Samen beslissen

Samen beslissen

Samen beslissen. Als professionals en naasten spreken over de zorg voor iemand met dementie, gaat dat gesprek vaak over het hoofd van de persoon met dementie heen. ‘Terwijl het juist gaat om de verbinding met de waarden en de voorkeuren van de cliënt’, zegt Annelies Kooiman van Movisie. Zij ontwikkelde met een team van experts een toolbox om het gesprek met mensen met dementie te voeren. ‘Vanuit de behoeften en mogelijkheden denken, kan een zoveel rijkere beslissing opleveren.’

Lees meer
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis.

Lees meer
Zijn de decentralisaties in het sociale domein mislukt?

Zijn de decentralisaties in het sociale domein mislukt?

Zijn de decentralisaties in het sociale domein mislukt? In alle media, ook de sociale media, werd het recente rapport “Sociaal Domein op Koers?” , een evaluatie van de afgelopen vijf jaar na de transities in het sociale domein, van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepubliceerd met de kop “De decentralisaties in het sociale domein zijn mislukt”. Maar is dat inderdaad zo?

Lees meer

Archief

Wil jij weten of het beroep Wmo consulent iets voor jou is? Doe de test: 

Wil jij succesvol aan de slag als Wmo Consulent?
Aan het eind van de test kun je direct de testuitslag aanvragen. 

30 WMO tips + elke maand praktische informatie!

E-book
Voornaam

Achternaam

E-mailadres
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring.
Ik geef toestemming om mij nieuws + info toe te sturen.