fbpx

Team WWZ Academie

Mensen helpen mensen

Over ons

Hoe kun je mensen die een zorgvraag hebben het beste helpen? 

Dat is een vraag waar niet alleen zorgverleners zich druk om maken, maar ook beleidsmakers die de wetten maken voor de overheid. Help je ze het beste als je financiële ondersteuning geeft bij de aanschaf van hulpmiddelen? Als je al hun problemen probeert op te lossen? Of help je ze het beste als je mensen ondersteunt om samen met hun familie en andere betrokkenen om zelf een goede oplossing te vinden voor de problemen?

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in 2015 is ingevoerd, is dat laatste de bedoeling, omdat dit zorgt voor betere oplossingen die breed gedragen worden. Dat vraagt echter heel wat van de mensen die in het sociaal domein werken. 

Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van?” 

In de wetten in het sociale domein wordt overal gesproken over maatwerkvoorzieningen of individuele voorzieningen. Dat maatwerk kan volgens de directeur van de WWZ academie Anne Vrieze alleen worden geleverd als consulenten aan mensen de vraag stellen: “Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van?” Alleen daarmee haal je de werkelijke behoefte van mensen naar boven. Het antwoord op die vraag kan weleens erg verrassend zijn!

Een voorbeeld: Mevrouw van As vraagt om een scootmobiel. Dan kan ze eens wat vaker bij kennissen op bezoek. Is die scootmobiel dan wel de échte vraag? Nee, haar probleem ligt dieper: ze is eenzaam. 

De missie van de WWZ academie

Wij verzorgen opleidingen waarin we mensen die in het sociaal domein (willen) werken leren om hun werk optimaal te doen binnen de beperkingen én de mogelijkheden van de relevante wet en regelgeving. Tijdens onze opleidingen stimuleren wij onze cursisten om breed te kijken en creatieve oplossingen te zoeken, samen met alle mensen die betrokken zijn.

Wij inspireren medewerkers in het sociaal domein om meer werkgeluk en werkplezier te ervaren. Werkgeluk ontstaat als je je werk vol zelfvertrouwen kunt uitvoeren, omdat je de juiste kennis en vaardigheden hebt om je werk te doen. Dat leidt tot betere resultaten en meer tevreden cliënten. Dat is ook weer goed voor de medewerkers in het sociaal domein.

Een baan waarin je van betekenis bent voor een ander maakt ook jou gelukkig.

Kijk ook eens naar ons initiatief van de Nieuwe Bezems, waarin we mensen inspireren om met gezond verstand te werken in het sociaal domen.

Werk vinden

Wij hebben een uitgebreid netwerk aan gemeenten en detacheringsbureaus. Wij vertellen deze potentiële werkgevers dat ze gebaat zijn bij nieuwkomers in het sociaal domein, ook al hebben die nog geen gemeentelijke werkervaring. Vanaf 2015 is er een nieuwe tijdgeest waarbij we holistisch kijken naar de mens als geheel. Daarvoor hebben we consulenten nodig met een andere achtergrond in werk en opleiding. Er zijn mensen nodig die met een frisse blik van buiten naar binnen kunnen kijken.

Hoe kunnen we nieuwkomers helpen om hun droombaan te vinden? Daarvoor hebben we verschillende initiatieven ontwikkeld. We bieden onze cursisten aan om een halfjaarprogramma te volgen bij loopbaanbureau Re-job. We bemiddelen bij het vinden van werkervaringsplaatsen, en als cursisten ons daar toestemming voor geven zenden we hun CV naar potentiële werkgevers. Tot slot zijn we bezig met het maken van een online kandidatenlijst voor mensen die bij ons een opleiding hebben gevolgd. Potentiële werkgevers kunnen in deze lijst naar kandidaten zoeken.

Samen met ons team zorgen wij ervoor
dat jij de opleiding succesvol kunt doorlopen

Anne Vrieze

Directeur

helene henckens

Helene Henckens

Studieadviseur

Linda

Mariska Pijnenborg

Docente Asielopvang en Inburgering

Britta Lassen

Docente en trainer creatief denken

Petra Veen

Docente en trainer Wmo consulent

Yvon Steur

Docente en trainer Jeugdconsulent

Khadija Loulichqui

Beheerder leeromgeving & technisch support

Annelies Bart

Invaldocent Wmo- en Jeugdconsulent

Marije Dito

Docente Participatiewet

Gonda de Boer

Docente beleidsadviseur

Angela Feenstra

Docente Werk en Inkomen

Janet Nieuwland

Docente Jeugdhulp

Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Alle vragen worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee dagen, beantwoord.

 

Wil je weten of een baan in het sociaal domein iets voor jou is?

Doe de test!

Na de uitslag krijg je een serie mails die jou helpen om de beste opleiding te zoeken, waarmee jij jouw droombaan vindt in het sociaal domein. Uiteraard kun je je altijd weer afmelden voor de mails, je zit nergens aan vast.

Ik geef toestemming om mij de maandelijkse tips & tricks over sociaal domein toe te sturen
Ik geef toestemming om gegevens te verwerken, zoals omschreven in de privacyverklaring. Lees hier ons privacyreglement