Over stigmatisering van mensen die anders zijn

Over stigmatisering van mensen die anders zijn

Mensen die er anders uitzien dan anderen, mensen die zich anders gedragen dan anderen en mensen met een bepaald verleden ervaren dat ze moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. Zij krijgen een label en worden door de maatschappij in een hokje geduwd...
Passend sanctioneren

Passend sanctioneren

Er is een nieuw (concept)wetsvoorstel in aantocht dat een einde maakt aan het huidige boetestelsel binnen de Participatiewet: het wetsvoorstel Handhaving in de Sociale Zekerheid. Het huidige boetestelsel¹, waarin het strenger straffen centraal staat, staat al sinds de...
Die ene Wmo aanvraag

Die ene Wmo aanvraag

Je herkent het misschien wel. Je loopt de voordeur uit en je onderbuikgevoel vertelt je iets. Toen je net nog naast deze mevrouw aan tafel zat, keek je om je heen en zag je een aantal foto’s van kinderen en kleinkinderen op het dressoir. Je hebt gevraagd naar haar...