Betaalde mantelzorg kan niet

Betaalde mantelzorg kan niet

Onbetaalde of betaalde mantelzorg? Mantelzorg is vrijwillige, onbetaalde zorg. Bij mantelzorg gaat het om meer hulp of zwaardere hulp dan bij gebruikelijke hulp. Het kan ook gaan om zorg van anderen dan huisgenoten. Het is zorg waarvan je niet zomaar van iemand mag...
Ontspoorde mantelzorg

Ontspoorde mantelzorg

Mantelzorg kan ontsporen in een vorm van huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Niet uit kwade opzet. Maar door overbelasting, onwetendheid of onkunde. Er is vaak sprake van twee slachtoffers. Ontspoorde mantelzorg kan redelijk onschuldig beginnen, bijvoorbeeld als...
Letselschade voorliggend op Wmo

Letselschade voorliggend op Wmo

Recent heeft de bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan die zowel voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), als voor de letselschadepraktijk van belang is. De rechtbank Rotterdam overweegt namelijk dat het de eigen...