Die ene Wmo aanvraag

Die ene Wmo aanvraag

Je herkent het misschien wel. Je loopt de voordeur uit en je onderbuikgevoel vertelt je iets. Toen je net nog naast deze mevrouw aan tafel zat, keek je om je heen en zag je een aantal foto’s van kinderen en kleinkinderen op het dressoir. Je hebt gevraagd naar haar...
Podcast over Wmo vervoersvoorzieningen

Podcast over Wmo vervoersvoorzieningen

In Uitspraak Centraal worden twee uitspraken besproken. Beide uitspraken gaan over vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij vervoersvoorzieningen gaat het onder andere om rolstoelen, scootmobiels, aangepaste auto’s...
Podcast mantelzorg

Podcast mantelzorg

In de podcast serie ‘En toen was ik mantelzorger’ praat EO-presentator Tom Herlaar met verschillende mantelzorgers. Wat doet het met je als iemand ineens afhankelijk van je wordt? In deze podcast serie hoor je 8 verhalen van één van deze onzichtbare...
Rechtszaken Sociaal domein

Rechtszaken Sociaal domein

Emma van der Ploeg en Mr Dennis van Tilburg selecteren en bespreken drie uitspraken van rechters op het gebied van het Sociaal Domein. Uitspraak op gebied van de Participatiewet. Deze gaat over het buiten behandeling stellen van een aanvraag wegens het verstrekken van...