Hoe zit het nu met accreditaties?

Hoe zit het nu met accreditaties?

Om te beginnen zijn wij er trots op te kunnen melden dat we ook dit jaar weer de herregistratie voor het NRTO Keurmerk hebben behaald! Het NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de beroepsvereniging van particuliere opleiders in Nederland. Zij...
Uitstel veranderingen in de Wmo

Uitstel veranderingen in de Wmo

Hervormingen beschermd wonen per 2025 De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn wederom uitgesteld. Het is inmiddels de vierde keer dat het woonplaatbeginsel en het daarmee samenhangende verdeelmodel worden...
Over stigmatisering van mensen die anders zijn

Over stigmatisering van mensen die anders zijn

Mensen die er anders uitzien dan anderen, mensen die zich anders gedragen dan anderen en mensen met een bepaald verleden ervaren dat ze moeite hebben om zich te handhaven in de maatschappij. Zij krijgen een label en worden door de maatschappij in een hokje geduwd...
Goed voor jezelf zorgen

Goed voor jezelf zorgen

Je kunt alleen goede begeleiding, zorg of ondersteuning geven als je als professional ook goed voor jezelf zorgt. Maar hoe doe je dat in een stressvolle werkomgeving? Verhoog je vitaliteit als professional Als je je vitaal voelt, dan heb je genoeg energie. Je zit goed...
Ontmoetingsplekken voor mensen met dementie

Ontmoetingsplekken voor mensen met dementie

Zorgen dat mensen met dementie en hun naasten volledig mee kunnen doen in onze samenleving en goede ondersteuning en zorg krijgen. Belangrijk is bijvoorbeeld het bieden van ontmoetings­mogelijkheden en betekenisvolle dagactiviteiten dichtbij huis. De overheid streeft...