fbpx

Een klant wil het gesprek met zijn klantmanager opnemen. Kan een klantmanager dit weigeren?

Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidopnamen?

– Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
– Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van
gesprekken.
– Een burger maakt van tevoren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
– De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst
(of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
– Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit
wordt meegedeeld.
– Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere
partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
https://www.stimulansz.nl/klant-wil-gesprek-opnemen-mag/