fbpx
Spelregels voor het opnemen van gesprekken

Spelregels voor het opnemen van gesprekken

Een klant wil het gesprek met zijn klantmanager opnemen. Kan een klantmanager dit weigeren? Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidopnamen? – Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet...
Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein

De VNG-commissies PSI (participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) en ZJO (Zorg, Jeugd en Onderwijs) hebben het Richtinggevend kader vastgesteld voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein. Dit kader beschrijft waar toegang,...
Mag niet bestaat niet

Mag niet bestaat niet

Burgers die maatwerk nodig hebben, krijgen geregeld ‘nee’ te horen. Professionals die hen willen helpen, komen al snel terecht in een woud van regelingen, voorzieningen, protocollen en procedures. Maatwerk maken is daardoor niet eenvoudig. Maar de bureaucratie zit...
Hulpmiddelen in geclusterde woonvormen

Hulpmiddelen in geclusterde woonvormen

Uitspraken van de Rechtbanken Oost-Brabant en Gelderland leiden tot onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van hulpmiddelen aan Wlz-geïndiceerden die wonen in geclusterde woonvoorzieningen. In dit bericht geven we nadere uitleg en advies aan...