Hervorming in de jeugdzorg

Hervorming in de jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) wil flinke hervormingen in de jeugdzorg doorvoeren om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Het goed organiseren van zorg voor kinderen met de meest complexe problemen heeft daarbij de hoogste...
De nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wmo

De nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wmo

Op 12 mei 2022 verschenen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS. Van...
Participatiewet – De kostendelersnorm

Participatiewet – De kostendelersnorm

Het kabinet wil dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis kunnen wonen, zonder dat hun ouders dan op hun uitkering worden gekort. Minister voor Armoedebeleid Schouten schrijft in een wetswijzigingsvoorstel dat de leeftijd voor toepassing van de...
Toekomst van de Wmo

Toekomst van de Wmo

Wil je weten hoe de toekomst van de Wmo eruitziet? Wat is het plan van de nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooijen. Op deze website lees je de hoofdlijnenbrief die hij schreef aan de kamer. De staatssecretaris is van mening dat de focus deze kabinetsperiode moet...
Support beurs in Utrecht

Support beurs in Utrecht

Deze tweejaarlijkse beurs is hét event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving, van mantelzorger tot (zorg)professional. Voor mensen met een bewegingsbeperking is het nog altijd lastig om volwaardig mee te...
Podcast gemeente Arnhem

Podcast gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft een informatieve Podcast serie gemaakt over diverse onderwerpen. In aflevering 2 is een ouder aan het woord die vertelt over haar ervaringen die ze heeft met al het regelwerk wat nodig is om de zorg en voorzieningen te krijgen voor haar...