fbpx

Hoe zit dat nu precies met de algemene voorziening. Hoe kan een gemeente een was- en strijkservice
als algemene voorziening inrichten? Waar moet de regeling dan aan voldoen? Mag je onderzoek
doen? Mogen gemeenten verschillende tarieven hanteren?
Schulinck geeft 10 tips voor het goed inrichten van de algemene voorziening onder de Wmo 2015.

1. Gemeenten moeten altijd een algemene voorziening hebben voor alle inwoners voor
cliëntondersteuning
2. Een gemeente mag kiezen voor welke doelgroep de algemene voorziening is bv de groep 75-
plussers
3. De gemeente mag geen individueel onderzoek doen om vast te stellen of de voorziening
nodig is. De gemeente mag wel enig onderzoek doen om de hoogte van het tarief vast te
stellen. BV om onderscheid te maken tussen mensen zonder beperkingen die dan meer
betalen dan mensen met beperkingen
4. Een aanbieder moet de algemene voorziening uitvoeren.
5. De hoogte van de eigen bijdrage aan de voorziening moet in de verordening staan
6. De gemeente mag onderscheid maken in tarieven. (zie 3)
7. De kosten moeten voor mensen met een beperking laag zijn, zodat ook mensen met een
minimum inkomen de eigen bijdrage kunnen betalen.
8. Een algemene voorziening in combinatie met een maatwerkvoorziening is mogelijk.
9. Soms kan een beschikking nodig zijn ook voor een algemene voorziening
10. Er is geen keus tussen een PGB en een algemene voorziening.

www.schulinck.nl/opinie/de-algemene-voorziening-uit-de-wmo-2015-10-tips-voor-gemeenten/