fbpx

De VNG-commissies PSI (participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) en ZJO (Zorg, Jeugd en Onderwijs) hebben het Richtinggevend kader vastgesteld voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein. Dit kader beschrijft waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen.
Basisniveau voor toegang, lokale teams en dienstverlening

Het Richtinggevend Kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Het kader beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en dienstverlening aan moeten voldoen, onderverdeeld in de categorieën ‘dichtbij’, ‘integraal’ en ‘met mandaat’. Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.

https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-richtinggevend-kader-voor-toegang-sociaal-domein-vastgesteld/