Thuis zitten door corona en toch nog aan de slag?

Thuis zitten door corona en toch nog aan de slag?

In de afgelopen week is ons leven drastisch veranderd doordat het covid-19 virus zich ontzettend snel verspreid door Europa. Zo werken velen van ons thuis en gaan we beperkt naar buiten. Ook is ons sociale leven anders geworden. Echter zijn er heel veel mensen in onze...
De Centra voor Jeugd en Gezin: Zorg op Maat

De Centra voor Jeugd en Gezin: Zorg op Maat

Gemeenten hielden zich al voor de transities van 2015 bezig met lichte opvoed- en opgroeihulp. De toenmalige minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet had bedacht dat iedere gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moest hebben. Gemeenten kregen geoormerkt geld...
Zou de zorg nu echt ontregeld gaan worden?

Zou de zorg nu echt ontregeld gaan worden?

In mijn boek Gezond Verstand in het Sociale Domein is de rode draad dat het maar niet opschiet in de zorg. Vanaf 1993, sinds ik in het sociale domein werk, zijn zorgvragers en hun mantelzorgers nog steeds dolende in het woud van voorzieningen. En als hun aanvraag...
Ben jij ook een heks?

Ben jij ook een heks?

Sinds 1993 werk ik in allerlei functies in het sociale domein. In mijn boek “Gezond verstand in het sociale domein” beschrijf ik 25 jaar ontwikkelingen. Daarbij concludeer ik dat er veel systeemwijzigingen voorbij zijn gekomen, maar dat de zorgvragers en hun...
Is meer geld de oplossing voor menselijk geluk?

Is meer geld de oplossing voor menselijk geluk?

Al vanaf 1994 ben ik, eerst als beleidsadviseur Welzijn, betrokken bij het sociale domein en ik zie bij de zorgvragers geen veranderingen in hun problemen. Er is nog steeds niet dat duidelijke ene loket waar zowel de zorgvragers als hun mantelzorgers met hun vragen...