fbpx

Om te beginnen zijn wij er trots op te kunnen melden dat we ook dit jaar weer de herregistratie voor het NRTO Keurmerk hebben behaald! Het NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is de beroepsvereniging van particuliere opleiders in Nederland. Zij behartigen onze belangen en zitten vrijwel iedere week om tafel met het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als opleider moet je verplicht het keurmerk aanvragen. Daarvoor krijgen wij een strenge audit, waarbij al onze processen worden doorgelicht en ook de veiligheid van onze systemen. Verder moeten onze algemene voorwaarden en gedragscode voldoen aan de richtlijnen van NRTO. Zo garandeert NRTO dat haar leden voldoen aan het kwaliteitslabel.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
We krijgen veel vragen over de SKJ registratie en of je bij ons met de opleiding Jeugdconsulent de volledige registratie kunt behalen. Om SKJ punten te kunnen behalen moet je eerst een basisregistratie aanvragen bij de stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Die basisregistratie krijg je als je minimaal een HBO opleiding hebt gevolgd in de richting van jeugd, zoals SPH of SPJ. Of een universitaire opleiding sociale wetenschappen in de richting van jeugd. Heb je dat niet en werk je wel in de jeugdhulpverlening, dan kun je een SKJ registratie behalen met een EVC traject, bijvoorbeeld bij het EVC Centrum Nederland.
Voor bijna al onze opleidingen en kenniswebinars hebben we accreditatiepunten aangevraagd. Die staan vermeld op de website bij de betreffende opleidingen en worden ook vermeld op jouw certificaat. Het zijn bijscholingspunten, dus je behaalt daarmee niet je hele basisregistratie.

Registerplein
Ook bij Registerplein hebben we voor vrijwel al onze opleidingen en kenniswebinars accreditatiepunten aangevraagd. Als sociaal professional, maar ook bijvoorbeeld als praktijkondersteuner of verpleegkundige, kun je bij de bij Registerplein aangesloten beroepsverenigingen een basisregistratie aanvragen, die je vervolgens aanvult met de PE punten van de opleidingen en kenniswebinars van de WWZ Academie.

Register Wmo consulenten Nederland
Wmo consulenten Nederland is bezig met het oprichten van een beroepsvereniging voor Wmo consulenten. Er is al een register waar jij je als afgestudeerde van de WWZ Academie kunt laten registreren. Dat kan alleen als je eerst deelneemt aan een van de Nationale Bijscholingsdagen die zij vier keer per jaar organiseren. Daarvoor krijg je van ons 10% korting, als je lid bent van de WWZ Club of deelneemt aan het halfjaarprogramma Wmo consulent Plus of het Jaarprogramma sociaal domein compleet. Die korting kun je aanvragen via support@wwzconsultancy.nl, met je betaalbewijs en dan betalen wij het bedrag op jouw rekening.