fbpx

Jaaropleiding Regelgeving en Uitvoering Sociaal Wijkteam

Met deze opleiding krijg je volledige kennis van de wet- en regelgeving die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren als sociaal werker of consulent in zorg en welzijn. Daarmee ben jij erg interessant voor werkgevers, want je bent breed inzetbaar. Je kunt aan het werk als medewerker van een wijkteam, als Wmo consulent met extra specialisaties of als adviseur in een zorg- of welzijnsinstelling.

Start cursus

17 juni 2024
inschrijven kan t/m 31 juli

Certificaat

bij succesvolle afronding

Studielast

+/- 2-4 uur per les
46 weken

Niveau

MBO4/HBO

Thuisstudie

E-learning, 3 live bijeenkomsten, 8 webinars

Investering

Neem contact met ons op voor een offerte

Jaarprogramma regelgeving en uitvoering sociaal wijkteam

Je bent van extra waarde voor je cliënten, omdat je de kennis én het creatieve denkvermogen hebt om voor alle situaties een oplossing te bieden. En ook belangrijk: deze opleiding helpt jou om vol zelfvertrouwen je clienten te helpen, zodat je ’s avonds met een gevoel van voldoening naar huis gaat, en je nog energie over hebt voor je vrije avond.

 

Je krijgt:

 • 46 weken les in 9 modules
 • 8 live webinars om vragen te stellen
 • 2 verplichte live praktijk dagen
 • 3 bonus lessen
 • Module Registratie Essentials, een echte knoppencursus om te oefenen met een registratiesysteem
 • De Proeve van bekwaamheid als examen (live dag)
 • Intensieve online en live begeleiding door ervaren docenten
 • Online halfjaarprogramma sollicitatievaardigheden door loopbaanbureau Re-Job
 • Actieve ondersteuning naar werk voor gemotiveerde cursisten
 • Lidmaatschap WWZ club

Als je alle opdrachten voldoende hebt gemaakt en je de live bijeenkomsten hebt bijgewoond, dan krijg je een geaccrediteerd certificaat.

Extra begeleiding bij de studie en het vinden van werk

Tijdens het jaarprogramma volg je na iedere module een live bijeenkomst of webinar, waarin je al je vragen kunt stellen. Tijdens de eerste live dag ga je oefenen met vaardigheden die je niet online kunt leren, zoals gesprekstechnieken en indicatiestelling. Daarnaast ontvang je drie bonuslessen over eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de zelfredzaamheidmatrix. Je rondt de opleiding af met een tweede live dag met een Proeve van Bekwaamheid en je krijgt een certificaat. 

In alle modules begeleiden we je van begin tot eind. Je kunt altijd vragen stellen en je krijgt persoonlijk feedback op je opdrachten, die je instuurt per mail. Daarnaast kun je je vragen en tips delen met andere cursisten (en ons) via een besloten Facebook studiegroep. Zo krijg je snel en makkelijk advies op maat.

Ook krijg je toegang tot het online halfjaarprogramma van loopbaanbureau Re-Job. Zij helpen je met je CV, je Linkedin profiel en met je sollicitatievaardigheden. Iedere maand krijg je daarbij een 10 minutengesprek met een van hun loopbaancoaches. Daarmee verhoog je je kans op succes om een baan te vinden.

We zijn bereid je actief te ondersteunen naar werk als wij zien dat je gemotiveerd bent voor de opleiding en voor een baan bij een gemeente of in een sociaal wijkteam. Dit blijkt uit hoe je de opdrachten maakt en hoe je participeert tijdens de live dagen. In dat geval dragen wij jou met je CV voor aan de detacheringsbureaus en gemeenten uit ons netwerk.

Scroll verder naar beneden voor het opleidingsprogramma

7

Veel gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt voordat je je inschrijft voor onze opleiding. We hebben er een aantal op een rijtje gezet. Zit jouw vraag er niet tussen, aarzel niet om dan contact op te nemen met een studieadviseur.

1. Krijg ik een baangarantie?
Een baangarantie kunnen we je niet geven, want tenslotte ben jij zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan na je studie. Wel doen we er als enige opleider in Nederland alles aan om je te ondersteunen bij je zoektocht naar je droombaan. Veel van onze cursisten hebben die baan al gevonden en jij kan dat ook! Bekijk de video’s en verhalen van echte cursisten op deze website!

2. Ben ik niet te oud om te leren, of om te solliciteren?
Bij het werk als sociaal werker of consulent  geldt dat een oudere leeftijd juist een voordeel is, geen nadeel, want met de jaren groeit ook de levenservaring. Natuurlijk zul je even moeten wennen aan de studie. Ter geruststelling: zoveel andere cursisten hebben ook hun certificaat gehaald, dus waarom jij niet?

3. Hoe combineer ik een studie met een baan?
Veel van onze cursisten hebben hun opleiding afgerond naast een baan, dus het is goed te doen. Het voordeel van onze opleidingen is dat die allemaal online te volgen zijn. Je kunt studeren in je eigen tijd, wanneer je maar wilt, waar je wilt.

Heb je andere vragen? Kijk dan ook eens op onze pagina met veelgestelde vragen!

 

Bekijk hier de ervaringen van mensen die het Jaarprogramma regelgeving en uitvoering sociaal wijkteam hebben gevolgd.

Arry en Nanda hebben deelgenomen aan het  Jaarprogramma regelgeving en uitvoering sociaal wijkteam (voorheen Jaarprogramma Sociaal Domein Compleet) van de WWZ Academie. In deze video vertellen zij over hun ervaringen. Zij zijn allebei al tijdens de studie actief op zoek gegaan naar werkervaring. Arry heeft stage gelopen bij de gemeente Wijdemeren en heeft dat nu vervolgd met een stage bij MEE. Nanda heeft de gelegenheid gekregen voor een werkervaringsplaats bij de gemeente Hilversum.

Wouter Popma heeft het Jaarprogramma regelgeving en uitvoering sociaal wijkteam gevolgd. Hij geeft de theoretische onderdelen een 8 en de Proeve van Bekwaamheid zelfs een 10!

“Ik heb van de onderdelen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet geleerd om kort en bondig te spreken en te schrijven. Ik weet nu hoe de opbouw van het keukentafelgesprek eruit ziet en heb inzicht verkregen in regels en wetten. Ik weet nu hoe ik zelf het beste leer en dat de herhaling in de lesstof erg behulpzaam is. Ik heb nu de wetenschap dat de hulpverlening te veel gedecentraliseerd is.”

Het onderdeel Creatief Denken heeft hem opgeleverd: “dat kaders er zijn om gebruikt, getoetst en verbeterd te worden, dat er altijd nog wel weer een ander manier is om op een vraagstelling antwoord, vorm en inhoud te geven en dat het goed is om bij jezelf te blijven ook.”

Het meest waardevol vond hij de Proeve van Bekwaamheid: “daar wordt pas echt alles heel goed duidelijk wat alles is en waar jezelf staat en waar je heen kunt gaan in de toekomst. Eigenlijk had ik nog meer live bijeenkomsten willen meemaken en nog meer rollenspelen willen doen.”

Zou Wouter een ander adviseren om dit jaarprogramma te volgen? Hij zegt: “DOEN! En probeer voor jezelf wel zo goed mogelijk helder te krijgen welke module(s) het beste zouden kunnen zijn voor jezelf.”

Jaarprogramma regelgeving en uitvoering sociaal wijkteam:

Startopdracht

Onderzoek naar een functie in het veld van zorg en welzijn en eigen competenties – eigen reflectie op basiscompetenties en verslag daarover schrijven

Leerdoelen

Je weet hoe een functie in zorg en welzijn eruit ziet. Je kent je eigen competenties. Je kent de benodigde basiscompetenties. Je weet aan welke competenties waar je nog moet werken.

Module 1

Algemene kennis van de basis regelgeving

Leerdoelen

Je kent de de wet- en regelgeving in het kader van de Wmo.

WEEK 1   Inleiding in de Wmo
WEEK 2   De wet en het uitvoeringsbesluit
WEEK 3   Lokale regelgeving
WEEK 4   Van vraag tot maatwerkvoorziening
WEEK 5   Webinar

Module 2

Creatief en breed leren denken

Leerdoelen

Je kunt de methodieken van creatief denken toepassen in jouw werk.

WEEK 6   De basis van creatief denken en hoe je het toepast in je werk
WEEK 7   Creatieve vaardigheden om anders te denken
WEEK 8   Denktechnieken voor nieuwe oplossingen
WEEK 9   Mindmappen als werktool om nieuwe kansen en verbindingen te zien

Live dag

Praktijk

WEEK 10  Je krijgt een uitnodiging voor de verplichte live praktijkdag, waar je oefent met gesprekstechnieken en de stappen van creatief denken. Een waardevolle dag waar je heel veel leert en andere cursisten ontmoet!

Module 3

Een gedegen kennis van algemene voorzieningen en hoe je deze toepast

Leerdoelen

Je kent de doelgroepen in de Wmo. Je weet welke sociale netwerkstrategieën er zijn en kunt deze toepassen. Je kent de sociale kaart van haar gemeente en weet hoe jij daarin zowel de maatwerkvoorzieningen als de algemene voorzieningen kan vinden. Ook ken jij de aan de Wmo aanpalende wetgeving, de wettelijke voorliggende voorzieningen.

WEEK 11    Doelgroepen in de Wmo
WEEK 12  Sociale netwerk strategieën
WEEK 13  Algemene voorzieningen en de sociale kaart
WEEK 14  Aanpalende wetgeving: Wlz, Zvw, Participatiewet, leerlingenvervoer e.d.
WEEK 15 Webinar

 

Module 4

Het geleerde toepassen

Leerdoelen

Je kent de praktijk van de Wmo. Je kunt een melding afhandelen en een indicatie stellen. Je bent in staat om verslagen en beschikkingen te schrijven. Ook kan jij nazorg verlenen. Je weet hoe jij kunt samenwerken met je collega’s in de wijk.

WEEK 16  Wat doe je na een melding en hoe stel je een indicatie?
WEEK 17  Hoe maak je een verslag?
WEEK 18  Beschikking maken en uitwisseling van gegevens
WEEK 19  Nazorg, samenwerking en casusregie
WEEK 20 Webinar

 

Module 5

Wet- en regelgeving Wet langdurige zorg

Leerdoelen

Je kent de de wet- en regelgeving in het kader van de Wet langdurige zorg.

WEEK 21   Inleiding in de Wet langdurige zorg
WEEK 22   Indicatiestelling
WEEK 23   Zorglevering
WEEK 24   Verhouding tot regelgeving in het sociaal domein
WEEK 25   Webinar

 

Module 6

Algemene kennis
regelgeving Jeugdwet

Leerdoelen

Je kent de verantwoordelijkheden van gemeenten en de wet- en regelgeving in het kader van de Jeugdwet. Ook weet je welke thema’s er spelen in het kader van de Jeugdwet.

WEEK 26 De Jeugdwet onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid
WEEK 27 De Jeugdwet in de praktijk
WEEK 28 Wet- en regelgeving Jeugdwet
WEEK 29 Thema’s in de Jeugdwet
WEEK 30 Webinar

Module 7

Een gedegen kennis van
algemene voorzieningen
en hoe je deze toepast

Leerdoelen

Je kent de doelgroepen in de Jeugdwet. Je weet wat sociale netwerkversterking is en kan dit toepassen. Je weet welke jeugdhulpvoorzieningen vrij toegankelijk zijn en voor welke een indicatie nodig is.

WEEK 31 Doelgroepen in de Jeugdwet
WEEK 32 Sociale Netwerkversterking
WEEK 33 Vrij toegankelijke voorzieningen
WEEK 34 Individuele voorzieningen
WEEK 35 Webinar

Live dag onderdeel jeugd

Module 8

Het geleerde toepassen
aan de hand van een
familiecasus

Leerdoelen

Je kent de praktijk van de Jeugdwet. Je kunt een melding afhandelen, een indicatie stellen en een zaak afsluiten. Je kunt samen met het gezin een gezinsplan schrijven en weet hoe je vervolgens de zorgcoördinatie moet uitvoeren samen met collega’s in de wijk. Je bent in staat om beschikkingen te schrijven. Je kent de waarden, normen en dilemma’s die je in de jeugdhulp kunt tegenkomen. Je kunt gesprekken voeren met cliënten en collega’s en daarbij reflecteren op je eigen handelen.

WEEK 36 Proces van aanmelden tot afsluiten
WEEK 37 Gezinsplan en zorgcoördinatie
WEEK 38 Maken van een beschikking
WEEK 39 Waarden, normen en dilemma’s
WEEK 40 Webinar

Module 9

Regelgeving Participatie

LEERDOELEN
Je kent de landelijke en gemeentelijke regelgeving in het kader van de Participatiewet.

WEEK 41 Inleiding Participatiewet
WEEK 42 Overige onderdelen van de Participatiewet
WEEK 43 Gemeentelijk beleid
WEEK 44 Minimabeleid en bijzondere bijstand
WEEK 45 Webinar

Je sluit daarna de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid tijdens een live dag.

 

Proeve van bekwaamheid

 

Na de Proeve van Bekwaamheid, de “Dag ter reflectie”:

 • weet je wat jij in huis hebt en wat maakt dat jij een goede kandidaat bent voor het werkveld
 • heb je een visie op het werkveld en kun je deze ook verwoorden
 • weet je waar je kwaliteiten én je ontwikkelpunten liggen
 • kun je jezelf presenteren, hetgeen bijdraagt aan het vergroten van het vinden van een baan
 • indien van toepassing heb je geoefend met de competenties: creativiteit, luistervaardigheid, sociabiliteit, coachen
  flexibel gedrag en onafhankelijkheid in de context van het werkveld

 

Bonusmateriaal

 

Een gastcollege over eenzaamheid door Jeanette Rijks, erkend eenzaamheidsdeskundige.

Een complete uitleg over zelfredzaamheidmatrix

Extra les over het keukentafelgesprek

Wat is nu je volgende stap?

Ben je na het lezen van alle informatie op deze pagina enthousiast geworden en wil je een volgende stap zetten? Dan zijn dit je mogelijkheden:

Plan een gratis en vrijblijvend studieadviesgesprek of vraag een offerte aan. 

Onze studieadviseurs beantwoorden graag al je vragen.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om je opleiding te financieren. Vraag een subsidie aan, laat je werkgever of het UWV betalen, of betaal in termijnen.

Lees meer over financieringsmogelijkheden

 

Geaccrediteerde opleiding

✔ NRTO keurmerk
✔ CRKBO registratie
✔ Register WMO Consulenten Nederland
✔ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
179 PE punten
✔ Registerplein 193,5 PE punten

Lees hier hoe je de accreditaties kunt aanvragen.

 

Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Op deze online opleiding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Voor online producten geldt een herroepingsrecht van 14 dagen, zolang de opleiding nog niet is gestart. WWZ Academie is lid van de NRTO Geschillencommissie