fbpx

Het kabinet wil in de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering meer uitgaan van
vertrouwen. Ook moet de uitvoering voor gemeenten gemakkelijker worden en mogen professionals
meer rekening houden met wat er speelt in iemands leven. Dat staat in het wetsvoorstel
Participatiewet in balans. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel. Minister Schouten voor
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stuurt de wet nu aan de Tweede Kamer.
Met onder meer de volgende maatregelen wil het kabinet de Participatiewet beter laten aansluiten
op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Alle voorstellen zijn gericht op menselijke maat,
vertrouwen en eenvoud.

 • Mensen mogen straks tot € 1.200 aan giften ontvangen zonder dit op te hoeven geven. Ook
  mogen zij naast hun uitkering tot 15% aan bijverdiensten zelf houden voor de periode van
  (ten minste) een jaar. Het kabinet maakt hiermee de opstap naar werk vanuit de uitkering
  aantrekkelijker.
 • Wanneer de stap naar werk te groot is, mag iemand ook vrijwilligerswerk doen of een andere
  vorm van maatschappelijke participatie.
 • Het verlenen van mantelzorg heeft geen gevolgen voor de uitkering. Wanneer iemand
  tijdelijk vanwege het verlenen van mantelzorg inwoont bij diegene, behoudt hij in die
  tijdelijke situatie een eigen recht op bijstand.
 • Gemeenten krijgen meer ruimte om een passende maatregel op te leggen als mensen zich
  niet houden aan de regels. Nu dient de gemeente de bijstandsuitkering standaard te korten.
 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een bijstandsuitkering met terugwerkende kracht te
  verstrekken, tot drie maanden terug. Dit kan schulden voorkomen en financiële problemen
  verminderen.
 • De nieuwe wet kent ook een aantal praktische aanpassingen. Zo wordt het mogelijk om een
  bijstandsaanvraag te doen met het rijbewijs als identiteitsbewijs. En als mensen per ongeluk
  een verkeerde aanvraag doen, blijft de datum van de aanvraag gelden. Ook wordt de
  verrekening van het vakantiegeld met de bijstand vereenvoudigd.

rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/21/kabinet-wil-in-nieuwe-participatiewet-uitgaan-van-vertrouwen

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein!