fbpx

Sinds 1993 werk ik in allerlei functies in het sociale domein. In mijn boek “Gezond verstand in het sociale domein” beschrijf ik 25 jaar ontwikkelingen. Daarbij concludeer ik dat er veel systeemwijzigingen voorbij zijn gekomen, maar dat de zorgvragers en hun mantelzorgers er niet gelukkiger op zijn geworden. Ze willen nog altijd één loket waar ze met al hun vragen naartoe kunnen en dat hun vraag dan wordt doorgeleid, dat ze niet zelf steeds van het ene kastje naar de andere muur worden verwezen. Echter, ze verdwalen nog steeds in de zorg, weten niet wat er allemaal mogelijk is en waar ze moeten zijn voor wat. Ze krijgen niet wat ze echt nodig hebben.

Vandaag kwam er weer zo’n rapport uit. Over de vernieuwing van de ouderenzorg van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen onder voorzitterschap van Wouter Bos. Mooie woorden maar het gaat wederom over systeemwijzigingen die het beter zouden moeten maken. Lees hier het artikel over het rapport. Er staan nogal wat oude koeien in zoals tijdig verhuizen wat ouderen vaak niet willen en bouwen van 80.000 seniorenwoningen wat we twintig jaar geleden ook al van plan waren en wat nog altijd niet is gebeurd. Er zijn wel andere, dure en niet levensloopbestendige, woningen gebouwd. Het meest opvallende is de conclusie dat de huishoudelijke hulp zou moeten verhuizen van de Wmo naar de bijzondere bijstand. Nu maken ouderen en ook mensen met beperkingen al te weinig gebruik van het minimabeleid omdat ze niet graag naar Sociale Zaken gaan of omdat ze simpelweg niet weten dat ze er gebruik van kunnen maken. Voor bijzondere bijstand moet je al je gegevens op tafel leggen en het vermogen uit je woning wordt ook meegeteld. Dat is bij een Wmo aanvraag niet het geval en bovendien heeft onze huidige regering juist besloten dat iedereen dezelfde eigen bijdrage betaalt voor hulp bij het huishouden van € 19,- per maand. Ik ben bang dat juist de meest kwetsbare ouderen, die niet zo mondig zijn, daarmee helemaal worden uitgesloten van noodzakelijke zorg.

In Nederland presteren we het niet om het er gemakkelijk op te maken. Ik leer mijn studenten bij de WWZ Academie om creatief te denken, out of the box en SAMEN met zorgvragers en mantelzorgers, heel praktisch, op zoek te gaan naar een oplossing waar zij blij van worden. Met systeemwijzigingen zijn mensen niet geholpen, wel met aandacht en tijd voor hun echte problemen.

En nu naar jou: Ben jij een heks? En heb jij een nieuwe bezem waarmee je schoon kunt vegen?
Heb jij zelf of vanuit jouw organisatie een goed voorbeeld of initiatief waarmee je echt de zorg kunt veranderen, zodanig dat zorgvragers en mantelzorgers zich echt geholpen voelen en gelukkiger worden? En waarmee je gewoon je gezond verstand hebt gebruikt? Stuur mij dan een verhaal daarover, met hoe je mensen gelukkig maakt met gezond verstand. Mail je verhaal via het emailadres info@wwzconsultancy.nl. Op vrijdagmiddag 27 maart organiseren wij als WWZ Academie een evenement voor de boekpresentatie van het boek Gezond verstand in het sociale domein. We nomineren vijf initiatieven voor de verkiezing van de Gouden Bezem. Als jij of jouw organisatie de Gouden Bezem wint, dan zorgen we dat jullie daarvoor publiciteit krijgen en onder de aandacht komt van het ministerie van VWS! Mail het mij uiterlijk 16 maart a.s. en wie weet win jij de Gouden Bezem!

En voor alle lezers: Houd in ieder geval 27 maart 2020 vrij tussen 12.30 en 17.00 uur voor het evenement Gezond Verstand in het Sociale Domein. Er komen interessante sprekers, zoals Sandra Jacobs, auteur van het boek “O, dus dat is Wmo!” waarin zij vol compassie en echt objectief schrijft wat ze achter de voordeur tegenkomt. Binnenkort meer over waar, wanneer en wie.