fbpx

Incompany training Sociaal Domein

Bent u een leidinggevende bij een gemeente, een sociaal wijkteam, een zorg- of welzijnsorganisatie?

Of werkt u bij een detacheringsbureau en leidt u starters en zij-instromers op ?

Heeft u direct of indirect te maken met de volgende problemen?

 • Veel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en andere regelgeving binnen het sociaal domein verkeren in financiële problemen.
 • Er is crisis in veel zorgketens, zoals die van de jeugdbescherming, waardoor kwetsbare kinderen en andere inwoners niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
 • Door de stijgende werkdruk en andere problemen ziet u groot personeelsverloop en ziekteverzuim bij organisaties die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.
 • Zeven jaar na de invoering van de Wmo worstelen nog veel organisaties met de vraag hoe ze de bedoeling van de wet zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Oude manieren van werken zijn vaak minder efficiënt en duurder, maar ze zijn ook hardnekkig, waardoor veel kapitaal en manuren verloren gaan.
 • Veel uitvoerende medewerkers zijn zo gefocust op de uitvoering van de taken, dat ze minder oog hebben voor het creëren en in standhouden van een goede samenwerking met hun collega’s in hun eigen organisatie of anderen. Dat leidt tot inefficiënte processen, waardoor veel kapitaal en uren verloren gaan.
 • Ook stellen zij door tijdgebrek niet de cliënt, maar de aanvraag om een maatwerk- of individuele voorziening voorop, waardoor uw budget overschreden blijft worden.

Als WWZ academie snappen wij dat de problemen groot zijn. Hoewel niemand helaas in staat is om alle problemen op te lossen, willen wij wél graag een bijdrage leveren.

Zo kunnen we:

 • Zorgen dat uw medewerkers meer veerkracht krijgen, waardoor ze meer werkgeluk en meer plezier in het werk ervaren. Daardoor zullen de processen efficiënter en dus minder kostbaar worden, en zal het ziekteverzuim en personeelsverloop dalen.
 • Medewerkers trainen om creatieve oplossingen te zoeken, zelfs in situaties die hopeloos lijken, zodat ze hun cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen. Daardoor zullen ze minder negatieve reacties krijgen van cliënten en het gevoel krijgen dat ze hen beter kunnen helpen. Dat leidt tot meer plezier in het werk, en ook weer tot minder personeelsverloop en ziekteverzuim.
 • Medewerkers trainen om beter samen te werken met collega’s en medewerkers van organisaties die ook betrokken zijn bij de hulpvragen. Dat leidt tot betere oplossingen die breder gedragen worden, hetgeen leidt tot een besparing van geld en manuren.

Teams die goed functioneren kosten minder geld dan teams die slecht functioneren. Organisaties met meer goedwerkende teams zullen minder kosten kwijt zijn aan de organisatie zelf, en met name ook aan de uitvoerende taken die de verantwoordelijkheid zijn van de teams.

 

Natuurlijk kunnen uw medewerkers ook individueel trainingen volgen. Ze zijn bij ons meer dan welkom. Kijk daarvoor in het menu, onder het kopje opleidingen.

Wij geloven echter ook dat het trainen van een team nog betere oplossingen biedt

 • Als alle leden van een team dezelfde training krijgen, ontwikkelen ze hetzelfde taalgebruik en dezelfde mindset, en zal de onderlinge samenwerking worden verbeterd.
 • Een teamtraining is een uitstekende plek om zaken uit te spreken die al jaren de samenwerking verstoren. Dat zal ertoe leiden dat sommige mensen wellicht een andere baan zoeken, maar dat de medewerkers die achterblijven meer werkgeluk en meer werkplezier ervaren, en dat ze beter samenwerken, waardoor alles ineens minder moeite, en dus minder geld kost.
 • Als je één medewerker leert om beter te functioneren, maar die vervolgens terug plaatst in een team die allemaal nog op de oude manier werken, dan is dat een verspilling van geld. De
  goede bedoelingen van de ene medewerker zullen al snel worden teniet gedaan, met als gevolg frustratie, en eventueel ziekteverzuim.

Met een incompany training van de WWZ Academie doorlopen uw medewerkers één of meer van de volgende stappen. Uiteraard is elke incompany training een maatwerk traject, waarbij u zelf een keuze kunt maken welke stappen u uw team wil laten doorlopen.

Wij maken graag samen met u een maatwerktraining op basis van één of meerdere van deze modules

.

Module 1

Algemene kennis van de basis regelgeving

Bijspijkeren van de kennis van de relevante regelgeving voor uw medewerkers, waardoor zij meer zelfvertrouwen ervaren bij het uitvoeren van hun taken.
.

Module 2

Andere aanpak

Uitdagen van de medewerkers om te kijken of hun manier van werken past bij de bedoeling van de Wmo wet uit 2015, de Jeugdwet, en de andere wetten die relevant zijn in hun werkveld, en daar waar nodig ondersteunen om hun werkwijze aan te passen, in overleg met de mensen met wie ze samenwerken.
.

Module 3

Creatief en breed denken

De medewerkers trainen om creatief en breed te denken, waardoor ze sneller betere oplossingen kunnen bedenken samen met de zorgvragers, de mantelzorgers en andere betrokkenen.

Module 4

Samenwerken

De leden van een team leren om beter samen te werken, waardoor er minder geld en manuren verloren gaan bij het uitvoeren van hun taken.

Module 5

Ondersteunen

Het ondersteunen van de medewerkers bij hun individuele vraagstukken binnen een team, met het doel om ze meer veerkracht, werkgeluk, en plezier in het werk te laten ervaren, waardoor het ziekteverzuim en het personeelsverloop zal dalen.

Al deze vaardigheden zullen ertoe leiden dat de processen binnen de teams beter verlopen,waardoor de taken beter worden uitgevoerd, met meer energie en plezier, waardoor de cliëntenbeter zullen worden geholpen, met minder verspilling van geld en mankracht.

Een aantal voorbeelden van onze teamtrainingen

Voorbeeld 1

Gemeente A vroeg ons tijdens de coronatijd om een blended learning om de kennis van twee teams Wmo consulenten op te frissen over de Wmo. Tevens wilden zij kennis verkrijgen over de aanpalende wet- en regelgeving met betrekking tot de Jeugdwet, Participatiewet, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. Voor de kennisonderdelen kregen de consulenten toegang tot een eigen besloten leeromgeving, die we speciaal voor die gemeente hadden gemaakt en waar alleen zij toegang toe had. Daarnaast verzorgden we vijf live webinars om ook de lokale wet- en regelgeving te bespreken, en ook een aantal onderwerpen die de consulenten bezig hielden. Gaandeweg het traject bleek dat de gemeente meer nodig had. De teams stonden tegenover die ervoor open om gezamenlijk een teamtraject aan te gaan. Onze coach en trainer heeft dit succesvol begeleid zodat de teams en leidinggevenden weer met elkaar verder konden.

Voorbeeld 2

Gemeente B wilde een training voor hun Wmo medewerkers in de frontoffice. Zij hebben eerst gezamenlijk de online opleiding Wmo consulent Frontoffice gevolgd. Deze werd afgesloten met een live dag waarbij zij oefenden met gesprekstechnieken.

Voorbeeld 3

PIT Baarn, onderdeel van stichting Welzijn Baarn, kreeg de opdracht van de gemeente om een aantal frontoffice taken te gaan uitvoeren. Daarbij moest men nauw samenwerken met de Wmo consulenten. PIT Baarn heeft ons toen gevraagd om de medewerkers gedurende een aantal dagdelen kennis van de Wmo bij te brengen. Daarvoor moesten zij eerst een aantal lessen volgen in de online leeromgeving waartoe zij overigens gedurende een jaar toegang hadden. Na de online lessen behandelde onze docente Petra Veen de praktijk en beantwoordde zij alle vragen over de lesstof. PIT Baarn was hier zeer tevreden mee.

Procescoach Marloes Luijken zei hierover:
De voorbereiding was fijn en tijdig aangegeven. De voorbereidende gesprekken met jou en Petra waren heel prettig. Jullie begrepen wat onze vraag/ wens was en hebben de training daarop weten aan te passen. We hebben de groep in tweeën verdeeld en dat was een prima beslissing. Daarmee was de groepsgrootte beide keren goed, hierdoor was er interactie en konden casussen gedeeld worden. De uitleg, manier van lesgeven en kennis van Petra zijn als goed en prettig bestempeld door de deelnemers. Ik merkte persoonlijk dat het online deel door veel collega’s soms vooruit geschoven werd omdat ander werk voorrang vroeg. Het alvast in de agenda plannen is een tip en zullen wij een volgende keer ook echt doen. De eerste twee modules online waren goed te volgen, de laatste waren wat pittiger, met name de hoeveelheid materiaal dat te lezen was. We hebben intern besloten dit als naslagwerk te gebruiken en niet van te voren allemaal nauwkeurig te lezen. Al met al is aan onze vraag voldaan en hopen we de inwoners in Baarn van goed advies en informatie te kunnen voorzien vanuit onze rol binnen de integrale toegang.

Ervaringen van oud-cursisten aan onze opleidingen

Ik heb inzicht gekregen in de wet- en regelgeving. De opdracht om een sociale kaart te maken bood een eye-opener wat betreft het zorgaanbod. Het onderdeel Creatief denken heeft mij opgeleverd dat ik nu zie dat er veel meer mogelijk is. Leren om anders naar een situatie te kijken, out of the box te denken deden wij al in de jeugdhulpverlening, maar er is nog zoveel meer mogelijk. Het Wmo gedeelte was voor mij helemaal nieuw, dus dat gedeelte was erg interessant. Jeugd was zeker een aanvulling op wat ik al weet, bekeken vanuit een heel ander perspectief.

Sylvia van Haaren

Mijn opdracht was meer zicht krijgen op de problematieken en regelgeving en hierdoor de ouders en verzorgers beter te kunnen ondersteunen in hun zorgvragen. Dit is waarheid geworden door de cursus. De module creatief denken heeft me een andere kijk opgeleverd, en meer inzicht in mijn eigen denkprocessen gegeven. Het steeds maar oplossingsgericht denken zit zorgaanbieders in het bloed, en het is lastig om dit te wijzigen. Mooi onderdeel van de cursus. Het meest waardevol vond ik de momenten dat we casussen behandelden.

Titus Aaldering

Vanuit deze opleiding heb ik een mooi inzicht gekregen over hoe je mensen binnen de Wmo optimaal ondersteunt en hoe ik familieleden hierbij kan betrekken. Ik heb leren kijken buiten mijn eigen kaders, om zo met de zorgvrager te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. De opleiding daagt je te verdiepen in artikelen en de ontwikkelingen buiten de lesstof om. Een aanrader mocht je je willen laten omscholen, of om je kennis vergroten binnen het sociale domein. Je leert om breder te kijken en informatie toe te passen.

Corinda van Tilborg

Heeft u interesse in een incompany training van de WWZ academie?

Volg dan dit stappenplan.

Stap 1

Studieadviseur

Neem contact op met een studieadviseur. Zij zullen uw gegevens noteren en door sturen naar de directeur van de WWZ academie.

Stap 2

Afspraak

We maken een afspraak waarin we uw wensen inventariseren, en maken op basis daarvan een voorstel voor een maatwerktraining.

Stap 3

Maatwerk training

Uiteraard kunt u nog aanpassingen doen in ons voorstel, en zo komen we samen tot een maatwerk training die de beste resultaten zal opleveren.

Wij verheugen ons erop om kennis te maken met u en uw organisatie, en naast u te staan bij het zoeken naar oplossingen voor uw vraagstukken