Incompany training

Training op maat voor uw organisatie

 

 

Uw medewerkers opleiden in het sociaal domein

Vanaf 2015 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in het sociale domein. We zien dat gemeenten en ook zorg- en welzijnsinstellingen nog worstelen met de gevolgen daarvan. Hoe gaan uw medewerkers om met ondersteuningsvragen? Gaan zij uit van de leefwereld van mensen en hun eigen kracht? Geven zij advies over algemene voorzieningen? Of denken ze al snel in termen van de individuele maatwerkvoorzieningen?

Als medewerkers redeneren vanuit de vraag en leefwereld van zorgvragers en mantelzorgers dan kunt u betere en zelfs goedkopere oplossingen bieden. De WWZ Academie is gespecialiseerd in het opleiden van werknemers in zorg-en welzijnsorganisaties.

De docenten van de WWZ Academie leren u en uw medewerkers om te handelen met gezond verstand en een brede, frisse en creatieve blik op de mogelijkheden van uw cliënten. Wij doen dat met onze opleidingen en door middel van online en blended trainingen.

De geest van de wetgeving in het sociale domein

De Wmo en de Jeugdwet kennen algemene en individuele/maatwerkvoorzieningen. Iedere gemeente heeft in haar beleidsplan opgenomen dat eerst wordt gekeken naar de eigen kracht van mensen en van hun omgeving voordat er wordt overgegaan naar specialistische individuele voorzieningen. De wet spreekt over een “passende bijdrage” en “maatwerk”. Echter is dat nog best lastig voor gemeenten en consulenten om dit daadwerkelijk toe te passen. De sleutel tot de transformatie in het sociale domein is in handen van de consulenten, de mensen die met mensen werken. Een goede verbinding tussen beleid en uitvoering is daarom essentieel.

Hoe ondersteunt de WWZ Academie u en uw medewerkers?

Wij kunnen u, uw organisatie en uw medewerkers ondersteunen met trainingen op maat. Deze trainingen bieden wij aan in zowel online vorm als blended. Uw consulenten leren denken vanuit de inwoner en zijn of haar leefwereld. Waarbij zij met eenvoudige en creatieve oplossingen ervoor zorgen dat zorgvragers en mantelzorgers meer ruimte krijgen in hun hoofd. Het resultaat is dat zorgvragers weer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Ze kunnen gaan werken aan hun financiële problemen of gaan op zoek naar werk.