Valt een hulphond nu onder de Zorgverzekeringswet of onder de Wmo of de Jeugdwet? Of moet je hiervoor een beroep doen op een particulier fonds?
Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke beperkingen (ADL-hond), signaalhonden en blindengeleidehonden.
Honden die ingezet worden voor mensen met Autisme of voor mensen met PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) worden niet vergoed vanuit deze wet. Vanuit de Wmo en de Jeugdwet worden dit soort honden soms ingezet als voldoende gemotiveerd kan worden welke meerwaarde dat dit heeft. Soms buigt ook een rechter zich over dit soort kwesties.

In dit artikel lees je meer over de achtergronden van de uitspraak van de rechter over de aangevraagde hulphond. De vrouw die de hulphond heeft aangevraagd zou door deze hulphond weer haar studie op de universiteit kunnen oppakken zelfstandig buitenshuis activiteiten kunnen ondernemen.