fbpx

Deze modelverordening die door Stimulansz is ontwikkeld is anders dan anders. De verordening heeft een hoofdstuk per probleem waar een burger tegenaan kan lopen. Verder sluit deze aan bij de omgekeerde toets, onder meer door per hoofdstuk aan te geven wat het doel is van de gemeente op dat onderwerp. Deze integrale verordening is toegankelijk, in begrijpelijke taal en vanuit het perspectief van de burger geschreven.

Je kunt de omgekeerde modelverordening bestellen via deze link.

Deze omgekeerde modelverordening is een hulpmiddel om het leveren van maatwerk en integraal werk mogelijk te maken. Het maakt transformatie mogelijk. Voorwaarde is wel dat het proces zorgvuldig is doorlopen. Met het enkel knippen en plakken van artikelen uit de modelverordening, en deze gekopieerde verordening vervolgens vaststellen, wordt niet echt bereikt dat er ook andere besluiten genomen gaan worden.

Het proces van het implementeren van deze verordening is van groot belang. Dat proces start met de vraag: Wat willen we bereiken met deze verordening? Pas als die vraag beantwoord is, kan bepaald worden of een omgekeerde verordening bijdraagt aan de oplossing of niet. Besluit een gemeente om hier mee te starten? Dan is ons eerste advies om alle belanghebbenden vanaf het allereerste begin te betrekken bij het proces. Hoe breder, hoe beter: van inwoner tot wethouder, van klantmanager tot wijkteammedewerker, van gemeentejurist tot beleidsmedewerker.

Lees hier meer over dit proces.