fbpx
Dementie in beeld

Dementie in beeld

Alzheimer Nederland maakt met een online landkaart inzichtelijk in hoeverre thema’s die belangrijk zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers terugkomen in de plannen van hun gemeente of regio. Er is gekeken naar de thema’s dementie in het algemeen, mantelzorg,...
Ontmoetingsplekken voor mensen met dementie

Ontmoetingsplekken voor mensen met dementie

Zorgen dat mensen met dementie en hun naasten volledig mee kunnen doen in onze samenleving en goede ondersteuning en zorg krijgen. Belangrijk is bijvoorbeeld het bieden van ontmoetings­mogelijkheden en betekenisvolle dagactiviteiten dichtbij huis. De overheid streeft...
Samen beslissen

Samen beslissen

Als professionals en naasten spreken over de zorg voor iemand met dementie, gaat dat gesprek vaak over het hoofd van de persoon met dementie heen. ‘Terwijl het juist gaat om de verbinding met de waarden en de voorkeuren van de cliënt’, zegt Annelies Kooiman van...
Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte

Mensen met dementie zijn meer dan hun ziekte

Dementie wordt al lange tijd vooral gezien als een hersenziekte, waar op den duur effectieve medicatie verandering in moet brengen. De laatste jaren is er een verschuiving zichtbaar en ontstaat er een bredere blik met meer ruimte dan voor de ziekte alleen. De...