fbpx

Dementie wordt al lange tijd vooral gezien als een hersenziekte, waar op den duur effectieve medicatie verandering in moet brengen. De laatste jaren is er een verschuiving zichtbaar en ontstaat er een bredere blik met meer ruimte dan voor de ziekte alleen. De dominantie van de medische blik en het bijbehorende hulpverlenersperspectief is echter nog diepgeworteld. Nog altijd ligt er veel nadruk op het ziektemodel en bijbehorend aanbod. Ook geven mensen met dementie aan door hun omgeving niet meer voor vol te worden aangezien, maar als ontmenselijkte, wilsonbekwame patiënten die tot weinig in staat zijn. Daarmee doen we mensen met dementie niet alleen tekort, we laten ook hoopvolle oplossingsrichtingen voor het verbeteren van levenskwaliteit liggen.

Dit schrijft Anne-Mei The. Anne Mei is de grondlegger van The Tao of Care. Zij heeft jarenlang antropologisch onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Hieruit is de Sociale Benadering Dementie voortgekomen,

Met steun van VWS zijn er Sociale Trials Dementie gestart in de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Amstelveen om met deze benadering aan het werk te gaan. Gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor werken mee aan deze Trials die tot doel hebben de ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Lees meer over Toa of Care en de Sociale Trials Dementie