De grote klap in het sociale domein is nu gekomen.

De grote klap in het sociale domein is nu gekomen.

De grote klap in het sociale domein is nu gekomen. Wat gaan gemeenten ermee doen? De coalitieakkoorden van de gemeenten zijn nu bekend, de colleges van B&W zijn voor de vakantie gevormd. Wat opvalt in de coalitieakkoorden die Binnenlands Bestuur heeft verzameld,...
Hoe gemeenten hun mantelzorgers waarderen

Hoe gemeenten hun mantelzorgers waarderen

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers te regelen. Dit omdat het geld van het voormalige mantelzorgcompliment, dat werd betaald door de Sociale Verzekeringsbank, in het Wmo budget is opgenomen. Gemeenten doen...