fbpx

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers te regelen. Dit omdat het geld van het voormalige mantelzorgcompliment, dat werd betaald door de Sociale Verzekeringsbank, in het Wmo budget is opgenomen. Gemeenten doen dat op veel verschillende manieren, van een jaarlijks feestje tot een bloemetje en ondersteuningsmogelijkheden. Mij spreekt het laatste het meest aan. Immers overbelaste mantelzorgers willen minder belast worden. In dit artikelwordt beschreven hoe de verschillende vormen van mantelzorgondersteuning door gemeenten worden uitgevoerd. De gemeente Renkum biedt een waardebon van € 150 die mensen ook kunnen besteden aan 10 uur huishoudelijke hulp. De gemeente Zeist heeft de mogelijkheid om extra uren mantelzorgconsulent in te zetten. Volgens mij worden mantelzorgers met ondersteuning beter geholpen dan met een jaarlijkse feestje waar de zwaarst belasten vaak niet aan deelnemen omdat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben. En nog beter: Mantelzorgondersteuning het hele jaar door, waar mensen echt even tot zichzelf kunnen komen, zoals het concept Mantelkringvan Liane Wolfert.