Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Voor wie geldt dit? Deze personen...
Openstelling Wlz voor GGZ cliënten

Openstelling Wlz voor GGZ cliënten

Mensen met psychische problematiek hebben nu geen toegang tot de Wlz tenzij ze langer dan 3 jaar opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling en daar moeten blijven. Het zogenaamd voortgezet verblijf. Mensen met psychische problemen die hier niet aan...