Mensen met psychische problematiek hebben nu geen toegang tot de Wlz tenzij ze langer dan 3 jaar opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling en daar moeten blijven. Het zogenaamd voortgezet verblijf. Mensen met psychische problemen die hier niet aan voldoen maar ook niet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen vallen nu onder het Beschermd wonen in het kader van de Wmo.

Het ministerie van VWS is voornemens een deel van de doelgroep beschermd wonen Wmo toe te laten tot de Wlz vanaf 1-1-2021. Het gaat daarbij om volwassenen waarvan vastgesteld kan worden dat ze blijvend aangewezen zijn  op deze zorg. Vooralsnog worden jeugdigen met psychische problematiek niet toegelaten tot de Wlz.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft hiervoor een wetsvoorstel naar de tweede kamer gestuurd.

Over het algemeen is iedereen voor deze toelating omdat dit leidt tot gelijke behandeling van mensen met psychische problematiek. De VNG heeft wel bedenkingen over de budgetuitname die hiervoor plaats gaat vinden uit het gemeente Fonds.

Lees hier het artikel Binnenlandsbestuur

De toegang zou mogelijk worden vanaf 2021. Het CIZ zal de indicaties hiervoor gaan doen vanaf 2020.

De vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is teleurgesteld dat er met dit wetsvoorstel nog geen toegang is tot de Wlz voor jeugdigen met GGZ problematiek.

Lees hier het artikel VGN

Een andere wijziging die aangekondigd is gaat over de eigen bijdrage van het PGB voor het beschermd wonen. Deze wijziging staat aangekondigd vanaf 1 januari 2020.

Lees hier het artikel VNG