fbpx

De komende maanden gaat er een wetswijzing Wmo in consultatie. Deze maakt het mogelijk dat per 2025 een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd kan worden voor de hulp bij het huishouden. De VNG vindt het een goede zaak dat het abonnementstarief nu wordt aangepast voor huishoudelijke hulp. De voorgenomen aanpassing levert gemeenten echter vooralsnog geen besparing op.

Wat de maatregel per 2025 volgens een raming van het rijk moet gaan opleveren aan gedragseffect (uitstroom/minder instroom) en aan hogere inkomsten uit de eigen bijdragen (in totaal € 95 miljoen), wordt bij de invoering per 2025 weer gekort op het gemeentefonds. De € 260 miljoen, wat het abonnementstarief de gemeenten jaarlijks kost, krijgen gemeenten nog steeds niet gecompenseerd door het rijk.

De VNG benadrukte de afgelopen maanden steeds dat de passende eigen bijdrage niet alleen moet gaan over de hulp bij het huishouden, maar ook over woningaanpassingen en hulpmiddelen.

Het kabinet neemt de nadrukkelijke wens van gemeenten niet over om ook voor hulpmiddelen en woningaanpassingen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw in te voeren. Wel is er overeenstemming dat het gedragseffect bij de hulp bij het huishouden en ook de ontwikkelingen bij de woningaanpassingen en hulpmiddelen, worden gemonitord en dat de parameters worden aangepast als het geraamde gedragseffect uitblijft.