fbpx

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter wordt aangesteld om de
financiële zaken van een ander persoon te beheren. Dit kan nodig zijn als iemand
door een psychische of lichamelijke beperking niet meer zelf in staat is om zijn of
haar financiën te regelen.

De taken van een bewindvoerder zijn onder meer:

● Het beheren van het geld en de goederen van de beschermde persoon
● Het doen van betalingen, zoals huur, vaste lasten en boodschappen
● Het innen van inkomsten, zoals uitkeringen, pensioenen en alimentatie
● Het afsluiten van verzekeringen
● Het beleggen van geld
● Het oplossen van schulden
● Het nemen van beslissingen over de woning of instelling waar de beschermde
persoon woont

Een bewindvoerder is verplicht om de belangen van de beschermde persoon te
behartigen. Dit betekent dat de bewindvoerder altijd moet overleggen met de
beschermde persoon en dat de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf betrokken
wordt bij het bewind.

Soorten bewind

Er zijn twee soorten bewind:
● Bewind over de persoon: Dit bewind wordt aangevraagd als iemand door een
psychische of lichamelijke beperking niet meer in staat is om zijn of haar
persoonlijke belangen te behartigen.
● Bewind over de goederen: Dit bewind wordt aangevraagd als iemand door
een psychische of lichamelijke beperking niet meer in staat is om zijn of haar
financiële belangen te behartigen.

Kosten

De kosten van een bewind worden in de meeste gevallen betaald door de
beschermde persoon zelf. Als de beschermde persoon zelf niet in staat is om de
kosten te betalen, kan de gemeente de kosten betalen.
Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

Een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter. De rechter benoemt de
bewindvoerder op verzoek van een belanghebbende, zoals een familielid, vriend of
kennis van de beschermde persoon.

Meer informatie

Meer informatie over bewindvoering is te vinden op de website van de Rechtspraak.