Dwang in de Zorg

Dwang in de Zorg

De BOPZ, de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en dwang hoe zit het daar nu mee? Op dit moment is het alleen mogelijk om dwangzorg te geven in een instelling. Daarvoor is de Bopz. (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In de Wet Bopz staan de rechten...
JIMs in jeugdhulp veelbelovend

JIMs in jeugdhulp veelbelovend

Wat is JIM? JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Jongeren kiezen zelf een mentor uit hun omgeving, bijvoorbeeld een oom, tante, vriend of buurman. Deze mentor is hun vertrouwenspersoon en komt op voor de belangen van de jongere. Daarnaast is de JIM een...
Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Van Wmo naar Wlz: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor...
Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven

Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven

De beeldbrief komt voort uit de motie ‘Heldere communicatie’ die de gemeenteraad vorig jaar september unaniem aannam. De gemeente kent al langer het programma ‘Heldere Taal’. Hiermee traint zij haar medewerkers om zoveel mogelijk in korte actieve zinnen...