fbpx

Wat is JIM?
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Jongeren kiezen zelf een mentor uit hun omgeving, bijvoorbeeld een oom, tante, vriend of buurman. Deze mentor is hun vertrouwenspersoon en komt op voor de belangen van de jongere. Daarnaast is de JIM een samenwerkingspartner voor ouders en hulpverlening.

JIM is een nieuwe benadering in de jeugdhulp, waarbij samengewerkt wordt met natuurlijke mentoren uit het sociale netwerk van een jongere. De aanpak is ook op de lange termijn veelbelovend, maar wel onder voorwaarde dat deze door alle betrokken partijen op waarde wordt geschat. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van forensisch orthopedagogen Levi van Dam en Geert Jan Stams en cultureel antropoloog Lotte Heijmans.

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/jims-in-jeugdhulp-veelbelovend-maar-wel-met-betrokkenheid-van-alle-partijen