De woningcorporatie Trivire en het Leger des Heils in Dordrecht hebben een pilot opgezet. Twee cliënten van het Leger des Heils die nu nog beschermd wonen, krijgen van Trivire een zelfstandige woning, waarbij ze aanspraak maken op een voorrangsregeling van de gemeente. Met behulp van domotica zorgt het Leger des Heils voor begeleiding op afstand.

Het is vernieuwend dat een corporatie en zorginstelling domotica toepassen voor het begeleiden van hun psychisch kwetsbare cliënten. Onder domotica valt alles wat met huisautomatisering via een digitaal netwerk te maken heeft. Trivire en het Leger des Heils proberen met behulp van domotica een tussenvorm te vinden, waarbij cliënten zelfstandig wonen en tegelijkertijd op permanente ondersteuning kunnen rekenen.

Camera’s en sensoren
De deelnemers aan de pilot krijgen een camera bij de voordeur, zodat ze vanuit huis kunnen zien wie er op de stoep staat. Zo kunnen ze mensen buiten de deur houden van wie ze een negatieve invloed vrezen. Verder komen er sensoren, die van alles kunnen meten: luchtkwaliteit, mate van ventilatie, waterverbruik, verplaatsingen, etc. In overleg met de bewoners wordt bepaald welke metingen relevant zijn. Op grond van de hulp- en begeleidingsvraag worden er specifieke aandachtspunten geselecteerd.

De begeleiders van het Leger des Heils kunnen de gegevens live inzien op een dashboard. Als iemand vijf dagen de deur niet uitgaat, gaat hij kennelijk niet naar de dagbesteding. Of iemand gaat wel naar de dagbesteding, maar er wordt gemeten dat er nog activiteit in de woning is. Dan is er kennelijk iemand anders in de woning. Ze hopen dat de inzet van sensoren extra inzichten en handvatten geeft voor de begeleiding. Als de begeleiding constateert dat de bewoner de hele dag in bed ligt of het dag- en nachtritme omdraait, is dat een signaal om langs te gaan of een gesprek aan te knopen.

Het mooie van deze tussenvorm is dat begeleiders op afstand kunnen zien hoe nabij ze moeten zijn. Als ze op afstand zien dat het minder goed gaat, moeten ze misschien vaker langskomen. Domotica is geen vervanging van de reguliere hulpverlening, maar een hulpmiddel.