fbpx

Op 17 januari heeft de nieuwe minister van VWS een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee kleine wijzigingen worden aangebracht in de Jeugdwet en in de Wmo. Hierdoor blijven gemeenten verplicht om samen te werken rondom de hulp aan jeugdigen. Ook wordt hiermee afgedwongen dat gemeenten en zorgaanbieders een uniform systeem gaan hanteren voor bekostiging en facturering. Hiermee moet een einde komen aan de vele verschillende systemen waarmee de veelal regionaal en landelijk werkende zorgaanbieders te maken hebben. De administratieve lasten worden hiermee dus beperkt. Lees hier het complete wetsvoorstel en toelichtingen.