fbpx

Zonder huishoudelijke hulp komen veel meer mensen dan doorgaans gedacht in het verpleeghuis terecht. Dat is de hoofdconclusie uit het recent verschenen SCP-rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. Het beeld dat mensen ook wel zonder deze lichte ondersteuning kunnen, blijkt niet te stroken met de werkelijkheid.

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. ‘De onderzoekers hebben gekeken wat er zou gebeuren als een groot deel van deze zorg wegvalt. Het antwoord daarop is dat een vrij grote groep mensen dan aangewezen zou zijn op veel duurder vormen van zorg zoals verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Niet alleen is dat onwenselijk voor mensen die niet in een verpleeghuis willen wonen maar ook vanuit het oogpunt van financiële houdbaarheid van het zorgstelsel. Er is momenteel al weinig plek in het verpleeghuis en in sommige gebieden is de wijkverpleging overbelast.’

De onderzoekers keken ook naar de effecten van het wegvallen van mantelzorg. Mantelzorg is een belangrijke factor bij het voorkomen van publiek gefinancierde zorg en ondersteuning. Veertig procent van alle ontvangers van mantelzorg ontvangen daarnaast geen betaalde zorg. Wanneer mantelzorg zou wegvallen voor deze groep, is een kwart van deze groep aangewezen op publiek gefinancierde zorg en ondersteuning. Mede in het kader van de financiële houdbaarheid van de zorg en ondersteuning is het dus van belang om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

De onderzoekers zien het ondersteunen van mantelzorgers en het investeren in huishoudelijke hulp als preventie. Door hierin te blijven investeren, voorkom je veel grotere knelpunten in het latere zorgproces.

Lees hier verder voor het rapport.