fbpx

Hoe wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) toegepast in de thuissituatie? Een aantal organisaties ging daarmee aan de slag in een praktijktuin. Een van de conclusies? De Wzd helpt om onvrijwillige zorg te herkennen. Door een goede omgang met de cliënt en door in gesprek te blijven kan onvrijwillige zorg meestal voorkomen.

Allereerst is ingezet op het herkennen van onvrijwillige zorg. Het is belangrijk dat professionals weten wat er allemaal onder valt. Bijvoorbeeld de deur op slot. Of de koelkast leeghalen om alles weg te gooien wat over de datum is, zonder dat de cliënt dat weet. Bijvoorbeeld medicatie achter slot en grendel. Maar het kan ook iets zijn als kleding klaarleggen voor een cliënt in je avonddienst waarbij jij de kleding voor de cliënt uitkiest, zonder overleg. Bepaalde handelingen zijn we vanuit de neiging om goed te zorgen vanzelfsprekend gaan vinden.

Voor het leeghalen van de koelkast vond Zorgspectrum een goede oplossing. Dit is opgelost door samen met de cliënt boodschappen te doen. Op de etenswaren werden witte stickers geplakt met de datum erop. Die kon de cliënt namelijk wel goed lezen. Ook zorgen we voor een minder volle koelkast. Want het is nog vaak: “We stoppen die koelkast vol, zodat er voldoende eten is.” Maar deze cliënt had behoefte aan meer overzicht.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.