Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om patiënten en cliënten elektronisch toegang te geven tot hun medische gegevens. Dit volgt uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz is de opvolger van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die sinds 1 juli 2017 van kracht is. De belangrijkste verplichtingen van deze aanvullende bepalingen zijn:

  • De client heeft recht op kosteloze elektronische inzage in zijn dossier als de patiënt daarom verzoekt. De cliënt kan kosteloos om een afschrift vragen.
  • De cliënt heeft recht op een afschrift van de logging: een overzicht van wie bepaalde informatie in het systeem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum én wie informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum dat was.

Deze aanvullende bepalingen zijn opgenomen in de wet omdat men wil dat de cliënt steeds meer regie voerder wordt over zijn eigen gezondheid. Digitalisering is hierin van belang. Het is vanwege de digitalisering dat een cliënt ook meer regie kan nemen. Een volgende stap in deze ontwikkeling is dat er ook wetgeving is die de patiënt digitaal meer rechten geeft. Lees verder.

Om regie te kunnen voeren en het van belang dat de rapportages ook in begrijpelijke taal geschreven worden. In bijgaand artikel van Zorg en Welzijn zijn nog wat handige tips opgenomen over het begrijpelijk schrijven