Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal. Deze podcast wordt gemaakt om te vertellen over welke zaken de Centrale Raad beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. Willem-Jan van Brussel, senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, ontvangt iedere aflevering een collega die over een zaak komt vertellen. Interviewer en geïnterviewde hebben zelf geen inhoudelijke rol bij de besproken zaak.

Aflevering 3 gaat over de Wmo en de Jeugdwet
Deze aflevering gaat over twee uitspraken. De eerste uitspraak gaat over resultaatgericht verstrekken in de Wmo 2015 (ECLI:NL:CRVB:2021:1381) en de tweede uitspraak gaat over financiële draagkracht in de Jeugdwet (ECLI:CRVB:2021:1327). Ter sprake komen verder uitspraken over huishoudelijke ondersteuning (ECLI:NL:CRVB:2016:1491 en ECLI:CRVB:2018:3241).

Aflevering 10 gaat over de participatiewet
De tiende uitspraak gaat over maatwerk in de Participatiewet aan de hand van een uitspraak van 27 september 2022. In de uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat een Arnhems echtpaar extra bijstand moest krijgen van de gemeente ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag. Raadsheer Willem-Jan van Brussel gaat in gesprek met raadsheer Karen Jacobs over deze uitspraak.

Wat was er in deze zaak precies aan de hand? Waarom kreeg het echtpaar niet genoeg toeslagen voor een inkomen op het bestaansminimum? En waarom kiest de CRvB in deze zaak voor maatwerk?

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.