Mantelzorg kan ontsporen in een vorm van huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Niet uit kwade opzet. Maar door overbelasting, onwetendheid of onkunde. Er is vaak sprake van twee slachtoffers.

Ontspoorde mantelzorg kan redelijk onschuldig beginnen, bijvoorbeeld als een tachtigjarige zijn hulpbehoevende partner beschimmeld brood geeft terwijl hij of zij dat zelf helemaal niet doorheeft. Of wanneer bezoek wordt weggehouden bij iemand met dementie omdat het anders te druk is.

Wat ook voorkomt is dat een extra pilletje wordt toegediend zodat de zorgvrager langer rustiger blijft en de mantelzorger wat uit kan rusten. Of iemand slaapt zónder matras op een spiraal bed omdat hij vaak in bed plast, zodat het matras niet hoeft te worden schoongemaakt.

Iedereen die zich zorg maakt kan contact opnemen met Veilig Thuis. Dat hoeft niet direct over te gaan in een melding. Ook is het mogelijk om eerst alleen te overleggen bij een vermoeden van ontspoorde mantelzorg. Na een melding onderzoekt Veilig Thuis of er meer zorg ingezet kan worden of dat opname noodzakelijk is.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.