fbpx

De Nationale ombudsman concludeert dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Hierdoor gaat het snel mis bij de toegang tot zorg.

De ombudsman vindt dat de knelpunten zo snel mogelijk moeten worden aangepakt, op uitvoeringsniveau en naar de bedoeling van de wet: actief en met de persoonlijke situatie van de burger als uitgangspunt.

De ombudsman roept de minister dan ook op om alsnog gevolg te geven aan zijn eerdere aanbevelingen en oplossingsrichtingen. En om samen met zorgverzekeraars en gemeenten snel door te pakken met integrale toegang en (domeinoverstijgende) samenwerking. De ombudsman roept hierbij nadrukkelijk op tot:

  • Creëer alsnog een duidelijke, enkelvoudige toegang tot zorg en haal de perverse prikkels om niet integraal en disciplinair te kunnen of wíllen werken zo snel mogelijk uit het systeem.
  • Regel dat burgers eenvoudig, tijdig en actief een onafhankelijk iemand krijgen toegewezen. Een ondersteuner die het complexe systeem weer in begrijpelijke taal omzet en waar nodig kan bemiddelen tussen burger, zorgaanbieder en/of de (overheids)instantie die de indicatie stelt. Vooral wanneer er sprake is van langdurige, intensieve zorg over meerdere domeinen heen.
  • Besteed bijzondere aandacht aan ondersteuning van extra kwetsbaren, zoals (ouders van) jonge mensen met een beperking, ouderen (onder wie mensen met dementie) en hun mantelzorgers. De aanbevelingen van de ombudsman over passende begeleiding en respijtzorg in het rapport Borg de zorg zijn in tijden van corona actueler dan ooit.

Lees hier het hele artikel van de ombudsman.