fbpx

Vanuit cliëntenorganisaties en binnen de tweede kamer is al een tijdje onvrede over de geldigheidsduur van de indicaties. Deze zouden veelal erg kort zijn waardoor mensen steeds gedwongen worden om opnieuw in een gesprek te gaan over hun vaak onveranderde situatie. Deze klacht werd vooral veel geuit bij toekenningen voor een PGB. VWS, cliëntenorganisaties en VNG zijn inmiddels in gesprek hierover. In de kamerbrief in het kader van “Merkbaar beter Thuis”  van 20 juni 2019 is hierover meer te lezen.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12893&did=2019D26575

Recent zijn er ook kamer vragen gesteld over het stopzetten van zorg bij een aflopende indicatie. De minister geeft aan dat de gemeente een systeem dient te hanteren waarin de cliënt tijdig wordt geïnformeerd en actief wordt benaderd over het aflopen van de indicatie en de gevolgen daarvan’, aldus de minister. Lees verder in deze beantwoording van de kamer vragen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-wmo-indicaties-die-voor-bepaalde-tijd-gelden

Zie ook bijgaand artikel:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeente-moet-afloop-indicatie-tijdig-melden.10559210.lynkx