fbpx

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) heeft op 5 februari het 1e deelproduct van het houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer: het rapport ‘Historische analyse Wmo 2015’. Het onderzoek richt zich op de houdbaarheid van de Wmo 2015 als stelselwet.

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een samenwerking tussen de VNG en de ministeries van VWS, Financiën en BZK. Zie

De Historische analyse Wmo 2015 biedt de lezer een overzicht van de ontwikkeling van deze wet sinds 2015. Daarnaast illustreert deze analyse de complexe en soms lastige bestuurlijke- en financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten ten aanzien van gedecentraliseerde wetgeving. De Historische analyse kent grofweg de volgende elementen:

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.