fbpx

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat cliënten moet kunnen en weten om met een PGB te werken. Aan de hand van deze punten kan men bekijken of iemand zelf de zorg zelf kan organiseren en persoonsgebonden budget geschikt is.

Het PGB biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dus belangrijk dat bij de instroom heel goed gekeken wordt naar de motieven van mensen voor de keuze van een PGB, of alle aspecten van het PGB bekend zijn of dat er nog enige toerusting nodig is. Hiervoor is het uniforme 10-puntenkader ontwikkeld. Het geeft potentiële budgethouders de mogelijkheid een goed gemotiveerder keuze te maken tussen PGB en zin. En het helpt verstrekkers om het goede gesprek over deze keuze te voeren en gemotiveerd aan te geven waarom een PGB wel of niet wordt toegekend.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-vaardigheid