Uit evaluatie van de jeugdhulp blijkt dat de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs niet goed op gang is gekomen. In een brief van Minister Slob en Minister de Jonge blijkt dat er in het regeerakkoord 10 maatregelen zijn afgesproken om te komen tot verbeteringen.

Deze maatregelen zijn echter nog lang niet altijd goed merkbaar. Voor ouders kan het heel moeilijk zijn om goed onderwijs te regelen voor kinderen die zorg nodig hebben. Zij krijgen te maken met regelgeving die niet passend is voor de situatie van hun kind, en lopen daardoor tegen muren aan.

Op 21 februari 2019 heeft er in de tweede kamer een algemeen overleg plaatsgevonden over onderwijs en zorg. Minister de Jonge zei dat de systeemwereld en de leefwereld soms botsen. Hij gaf in dit debat aan dat de leefwereld leidend moet zijn en pleitte voor een goede samenwerking. Onderwijs en zorg wordt gegeven door mensen en als mensen de bereidheid en de wil hebben om er samen uit te komen. Dat er dan zoveel meer kan.

Je kunt dit debat alsnog volgen via onderstaande link.  
Debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/onderwijs-en-zorg