Het kabinet neemt in 2025 volledig afscheid van het zogeheten abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds de invoering in 2020 lopen de kosten bij gemeenten hoog op door de laagdrempelige voorzieningen op basis van de wet.

In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage, kiest het kabinet voor herinvoering van de oude eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk. Nu betaalt iedereen een vast bedrag van maximaal 19 euro per maand.

Het kabinet kondigt de afschaffing van het abonnementstarief aan in de vrijdag openbaar gemaakte Voorjaarsnota. De maatregel moet jaarlijks een bezuiniging opleveren van 100 miljoen euro.

Vanaf 2019 werd de vorige inkomensafhankelijke bijdrage deels en in 2020 helemaal afgeschaft en vervangen door het abonnementstarief. Iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen, moet sindsdien hetzelfde betalen voor een Wmo-voorziening. De maatregel stuitte vanaf het begin op weerstand bij gemeenten.

Call to action bij tip van de week: Wil jij hier meer over weten? Volg da voor consulent in het sociale domein. https://www.wmotraining.nl/opleidingen-algemeen/