fbpx

De stichting Eigen Kracht Centrale zet zich in voor een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt, ook mensen bij wie het tegenzit. Door zeggenschap over oplossingen bij de mensen te laten waar het om gaat en door het betrekken van familie, vrienden en andere bekenden bij het bedenken van oplossingen voor de situatie.

Besluiten nemen
Een plan maken in eigen kring komt al eeuwenlang overal ter wereld voor. Twee belangrijke bewegingen tijdens de vorige eeuw hebben geleid tot het besluitvormingsmodel dat een concrete invulling is van onze visie, de Eigen Kracht-conferentie. Die bewegingen zijn de Family Group Conference en het herstelgericht werken.

Deze conferenties worden ook buiten de jeugdzorg ingezet. Behoud van zeggenschap en regie van mensen over hun eigen leven en het betrekken van iedereen die het belangrijk vindt dat het goed met deze personen gaat, zijn hierbij essentiële uitgangspunten.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar het effect van de eigen kracht conferentie. Ellen Meijer is op 21 januari 2021 gepromoveerd op de vraag of eigen kracht conferenties helpen om dwang te voorkomen bij gedwongen psychiatrie. Het onderzoek laat zien dat het organiseren van steun vanuit het netwerk niet altijd makkelijk te regelen is en dat het netwerk vaak ook steun nodig heeft. Eigen kracht conferenties kunnen helpen om partnerschap te ontwikkelen en te versterken tussen cliënten, hun sociale netwerk en professionals.

Op de website van de eigen kracht centrale lees je iedere week inspirerende voorbeelden.