fbpx

Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen. Op dit moment bieden gemeenten deze hulp nog, maar zij missen hiervoor vaak de specialistische kennis.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Carola Schouten (Participatie) dat dit regelt. Volgens Schouten wordt het nu gemakkelijker voor mensen met een visuele beperking om hulpmiddelen aan te vragen en om hen te behouden voor werk. ‘Zo kunnen zij volwaardig meedoen.’

Twee op de drie mensen met een visuele beperking heeft geen betaald werk. De verwachting is dat zij door de overheveling van de taken naar UWV eenvoudiger ondersteuning zullen krijgen en daarmee hun kansen op werk vergroten.

UWV heeft veel ervaring met het beoordelen en verstrekken van voorzieningen voor mensen met een visuele beperking, zoals een brailleleesregel, een voorleeshulp of aanpassingen in de software. Maar het kan ook gaan om een vervoersvoorziening naar de werkplek.

Lees hier verder.