fbpx

Gemeenten hebben voor een persoonsgebonden budget (PGB) voor het sociaal netwerk meestal in hun verordening staan: niveau minimumloon. De CRvB heeft die bepaling nu in uitspraken voor wat betreft de gemeente Etten-Leur en Gemert-Bakel, onverbindend verklaard.

Welk tarief moet het dan wel zijn?
Als het gaat om het bedrag voor een PGB waarmee een persoon uit het sociaal netwerk wordt ingehuurd, moeten gemeenten in de verordening uitgaan van de volgende tarieven:

Bij huishoudelijke hulp: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

Bij begeleiding: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.