fbpx

De consultatiefunctie ondersteunt en versterkt hulp vanuit sociaal domein
De consultatiefunctie dient ter ondersteuning van de hulp die verleend wordt door het sociaal domein en versterkt deze. Het helpt partijen in het sociaal domein om eventuele psychische problematiek of psychosociale problematiek bij mensen sneller te doorgronden en de problemen van cliënten in het sociaal domein op te lossen. Daardoor ontstaan er minder verwijzingen naar de ggz, en kunnen cliënten sneller worden verwezen naar een andere, betere (en dus juiste) plek.

Consultatiefunctie van kracht in 2024
De consultatiefunctie wordt van kracht in 2024. Zorgverzekeraars kopen de prestatie (geregeld in de Zvw) in bij daartoe aangewezen ggz-aanbieders. Het doel van de consultatie is het voorkomen van (zwaardere) zorg. Het gaat hier om domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals om cliënten de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden.

Lees hier meer over de mogelijkheden van de consultatiefunctie.