fbpx

Bevordering vroegsignalering door gemeenten
Het kabinet wil dat mensen die in de (problematische) schulden dreigen te raken eerder hulp krijgen van de gemeente. Betalingsachterstanden op de vaste lasten mogen straks zonder toestemming van de klant aan de gemeenten worden doorgegeven. Zo gaan onder andere woningbouwverenigingen en energiebedrijven gemeenten sneller waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Hierdoor kan de gemeente tijdens een hulpverleningstraject beter een passend plan van aanpak maken.

De tweede kamer heeft dinsdag 10 maart 2020 ingestemd met een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze wet maakt het mogelijk gegevens van betalingsachterstanden te delen om schulden zo vroeg mogelijk te signaleren. Bij een signaal van schuldeisers dat er sprake is van betalingsachterstanden die kunnen wijzen op schuldproblemen, moet de gemeente een aanbod tot een eerste gesprek doen waarin de schuldenaar wordt gewezen op mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente. Als dat aanbod geaccepteerd wordt, moet er binnen vier weken na het ontvangen signaal een gesprek plaatsvinden. Om het oppikken van signalen mogelijk te maken, krijgen gemeenten ook bevoegdheden om, waar nodig, bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.

De (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vng) en Divosa (Het Kennis, netwerk en belangenbehartiging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein), zetten echter vraagtekens bij de uitvoering van de wet. Ze maken zich er zorgen over dat gemeenten de wet binnen hun huidige financiële kaders moeten uitvoeren. Lees hier de bezwaren.