Er lijkt brede steun te zijn in de tweede kamer voor aanpassingen van de Participatiewet. Dat bleek maandag 27 juni tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Breed offensief in de Tweede Kamer. De oorspronkelijke wetswijziging is aangevuld met maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de afschaffing van de kostendelersnorm tot 27 jaar.

De volgende wijzigingen zijn onderdeel van de wetswijziging breed offensief:

  • Een aanvraagrecht voor werknemers en werkgevers voor persoonlijke ondersteuning op maat, zoals een jobcoach.
  • De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om loonkostensubsidie aan te vragen bij gemeenten.
  • Een extra vrijlatingsregeling voor inwoners met een arbeidsbeperking die (deeltijd) werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Deze vrijlatingsregeling geldt 1 jaar en kan worden verlengd.
  • Een extra verordeningsplicht voor gemeenten waarin het ondersteuningsaanbod is uitgewerkt.
  • De vier-weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft.

Β