Geld is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Maar wat als je door een ziekte, aandoening, beperking of handicap veel minder inkomen hebt als voorheen. En wat te doen bij meerkosten die je maakt ten gevolge van je ziekte. Er zijn diverse regelingen zoals de bijzondere bijstand voor mensen met een laag inkomen maar ook de dubbele kinderbijslag voor ouders met een zorgintensief kind. Lees hier meer over inkomensondersteuning.

Studenten met een medische beperking kunnen een individuele studietoeslag van € 300,- aanvragen. De achterliggende gedachte is dat deze studenten niet altijd in staat zijn om een bijbaantje te hebben.

Ook voor mantelzorgers zijn een aantal specifieke regelingen. Wist je bijvoorbeeld dat veel gemeenten een collectieve aansprakelijkheidsverzekering hebben voor vrijwilligers en mantelzorger. En dat er soms in je aanvullende verzekering een vergoeding is voor reiskosten naar het ziekenhuis. Lees meer over mantelzorg en geldzaken op de website. Of bestel via deze website het handige zakboek financiën.