fbpx

Het is altijd lastig om de effecten van inspanningen en interventies in het sociale domein meetbaar te maken. Ook om de kosten en baten in beeld te brengen. De conclusies zijn vaak boterzacht omdat het moeilijk is om het echte effect te meten. Pogingen om het “hard” te maken zijn al gedaan met de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA), de Effectenarena en zelf help ik gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen met de Effectencalculator.

Movisie heeft nu het Kwaliteitskompas ontwikkeld, waarmee via het doorlopen van een aantal stappen de outcome wordt gemeten van gemeentelijke inspanningen en via een leercyclus beleid en uitvoering worden verbeterd.